Circular Green Blocks -logo

Circular Green Blocks – Kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina 1.9.2021–31.8.2023

Kaksivuotisessa EAKR-kumppanuushankkeessa kokeillaan ja pilotoidaan kestäviä ratkaisuja jakamis- ja kiertotalouden edistämiseksi yhdessä taloyhtiöiden ja vihreää kasvua tukevien yritysten kanssa.

Hanke auttaa yrityksiä tunnistamaan ja kehittämään korttelitasolla toteutuvia kierto- ja jakamistaloutta edistäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen pääkohderyhmää ovat digitaalisuutta, vihreää kasvua tukevia ja uutta teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja kehittävät yritykset sekä näitä ratkaisuja potentiaalisesti hyödyntävät taloyhtiöt.

Aalto-yliopiston osatoteutuksessa tunnistetaan kiertotaloutta suoraan tai välillisesti edistäviä ratkaisuja, joita voidaan tukea tai suunnitella paikallisten 3D-paikkatietoaineistojen avulla. Tuloksena syntyy 3D-korttelipihat ja kiertotalous -teemaisia konsepteja ja demonstraatioita, joita voidaan hyödyntää kiertotalouteen perustuvissa palveluissa ja liiketoiminassa, tai osana niiden suunnittelua.

Hankkeen perustiedot

Hankkeen kesto on 1.9.2021–31.8.2023.

Partnereina ovat Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Forum Virium Helsinki, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto. Hanke toteutuu Euroopan aluekehitysrahastosta myönnettävän avustuksen tuella. Rahoitus on osa EU-REACT toimintalinjaa eli hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätiedot:

projektipäällikkö Kaisa Jaalama kaisa.jaalama@aalto.fi

apulaisprofessori Matti Vaaja matti.t.vaaja@aalto.fiRahoitus


Uudenmaan liitto
Euroopan aluekehitysrahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Helsinki

Päätoteuttaja


HSY

Osatoteuttajat


Aalto-yliopisto
Forum Virium Helsinki
Metropolia