Käsitekatsaus

Mitä mahdollisuuksia 3D-mittaaminen ja -mallintaminen voivat tarkoittaa esimerkiksi opettajalle ja graafikolle, ja millaisiin teknisiin käsitteisiin he voivat asian parissa törmätä? Mihin perustuu se, että kulttuuritapahtuman tapahtumapaikan voi dokumentoida kolmiulotteiseksi virtuaaliseksi tilaksi, jonne voi palata myöhemmin? Tekniikan ja luovien alojen yhteistyössä kommunikaatio voi joskus tuntua vaikealta, sillä 3D-alan käsitteet eivät ole arkikielessä kaikille tuttuja. Monille kolmiulotteiset […]