Mitä mahdollisuuksia 3D-mittaaminen ja -mallintaminen voivat tarkoittaa esimerkiksi opettajalle ja graafikolle, ja millaisiin teknisiin käsitteisiin he voivat asian parissa törmätä? Mihin perustuu se, että kulttuuritapahtuman tapahtumapaikan voi dokumentoida kolmiulotteiseksi virtuaaliseksi tilaksi, jonne voi palata myöhemmin?

Tekniikan ja luovien alojen yhteistyössä kommunikaatio voi joskus tuntua vaikealta, sillä 3D-alan käsitteet eivät ole arkikielessä kaikille tuttuja. Monille kolmiulotteiset virtuaalimaailmat ovat saattaneet tulla tutuksi esimerkiksi pelien kautta. Peleissä 3D-maailmat ovat usein fiktiivisiä, ja ne perustuvat 3D-artistin tai pelisuunnittelijan ideoihin.

Kolmiulotteisuutta hyödynnetään kuitenkin laajalti myös mittatarkkojen ja todellisuutta mukailevien virtuaaliympäristöjen luomisessa, joita käytetään yhä enemmän esimerkiksi kiinteistönvälityksessä, rakennussuunnittelussa ja teollisuudessa. 3D-mallit ja -mittausteknologiat voivat avata kiinnostavia kehityssuuntia myös luovien alojen toimijoille.

Tämän blogisarjan alkuosissa käymme läpi käsitteitä, joiden avulla luovien alojen taitajien on helpompi omaksua erilaisia 3D-tekniikoiden hyödyntämisen tapoja. Myöhemmissä osissa esittelemme myös digitaalisten 3D-mallien käyttötapauksia erityisesti luovia aloja sivuavista näkökulmista.