Maa-57.1010 Johdanto valokuvauksen, fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen (4op)


Sisältö

Satelliittikuvaus, ilmakuvaus, maakuvaus. Valokuvan teoria (analoginen ja digitaalinen). Digitaalisten kuvien tuottaminen. Kuvien geometriset perusteet (keskusprojektio, ortokuva, keilaimet jne.). Kuvauskalusto. Stereokuvaus- ja mittaus (kuvakanta, tarkkuudet, vaatimukset, anaglyfikuva). Visuaalinen ilma- ja satelliittikuvien tulkinta. Ilmakuvasuunnistus.

Luennot 2008

huom. luentojen järjestys eroaa keväästä 2007. Tätä kohtaa täydennetään luentojen kuluessa. Jussi Heikkisen luentojen salasana assistentilta (K.K. 11.2.2008)

 

Luennot 2007

 

HH 2.2.2007: Olen koonnut tähän luentoaineiston, joka on saatavilla verkossa.

Kirjallisuus