Maa-57.1010

Johdanto valokuvaukseen, fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen (4 op)

Kevät 2006


Luennoitsijat: professori Henrik Haggrén (HH) ja DI Anita Laiho-Heikkinen (ALH)

LUENTORUNKO KEVÄT 2006:

I. MITÄ KUVASTA VOI NÄHDÄ

II KUVAN OTTAMINEN/SYNTY, MITÄ KUVISTA NÄHDÄÄN JA MIKSI

III KUVAN ESIKÄSITTELY

IV KUVIEN ANALYSOINTI

V KUVAN ESITTÄMINEN

HARJOITUKSET:

Yleistä: Vaihtoehtoisiin harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan webtopilla. Webtopissa kertaluonteiset tilaisuudet löytyvät kohdasta "muut". Valitettavasti webtopin rakenteesta johtuen näkymä voi olla sekava. Tarkista erityisesti, että ilmoittaudut tilaisuuteen, jonka päivämäärä ja kellonaika täsmäävät.

H1) Stereonäkötesti (Katri Koistinen)

H2) GoogleEarth-harjoitus (Juho Lumme)

H3) Pieni kartoitus/mallinnusharjoitus (Katri Koistinen ja Jaakko Järvinen)

H4) Numeerinen tulkinta -harjoitus (Juho Lumme ja Kirsi Karila)

H5) Kolmikuvan valmistaminen (Anita Laiho-Heikkinen)

H6) Ilmakuvasuunnistus Nuuksiossa (Anita Laiho-Heikkinen ja muu foton henkilökunta)


TENTIT kevät 2006

Tentti (ilmoittautuminen webtopi)


TENTTIKIRJALLISUUS:

Muu kirjallisuus ilmoitetaan luennoilla ja näillä www-sivuilla kurssin edetessä.