Maa-57.1010 Johdanto valokuvauksen, fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen (4op)

AIKATAULU 2007

Luennot ke 12-14 D ja pe G-salissa klo 10-12
Harjoitukset ma 14-16 G (katso tarkempi alta)

1. luento: Mitä kuvasta voi nähdä? ke 17.01 12-14 (Henrik Haggrén) Luentokalvot (PDF)

2. luento: Kuvan ottaminen/synty, mitä kuvista nähdään ja miksi pe 19.01 10-12 (Anita Laiho-Heikkinen) Luentokalvot (HTML)

3. luento ke 24.01 12-14 (Jussi Heikkinen ) Luentokalvot (HTML)

4. luento: Kuvan esikäsittely pe 26.01 10-12 (Henrik Haggrén) Luentokalvot (PDF)

5. luento ke 31.01 12-14 (Henrik Haggrén) Luentokalvot (PDF)

6. luento pe 02.02 10-12 ( Jussi Heikkinen) Luentokalvot (HTML)

7. luento: Kuvien analysointi ke 07.02 12-14 ( Anita Laiho-Heikkinen) Luentokalvot osa 1 ja Luentokalvot osa 2 (PDF)

8. luento pe 09.02 10-12 ( Jussi Heikkinen) Luentokalvot (PDF)

9. luento ke 14.02 12-14 (Henrik Haggrén) Luentokalvot (PDF)

10. luento: Kuvan esittäminen pe 16.02 10-12 ( Henrik Haggrén) Luentokalvot (PDF)

HARJOITUKSET 2007

1. harjoitus: Stereonäkötesti, 30-60 min (Hanne Junnilainen)

2. harjoitus: GoogleEarth-harjoitus, itsenäinen harjoitus DL 12.2. (Milka Nuikka)

3. harjoitus: Pieni mallinnusharjoitus iWitness-ohjelmalla (Anna Erving), ilmoittautuminen topissa!

4. harjoitus: Numeerinen tulkinta –harjoitus Geomatica-ohjelmalla

5. harjoitus: Kolmikuvan valmistaminen, huhtikuun lopussa

6. harjoitus: Ilmakuvasuunnistus, kokopäivä pe 04.05.2007

TENTIT 2007