Maa-57.1010 Johdanto valokuvaukseen, fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen
Viimeisin tentti

Tentti 9.3.2006

  1. Selitä lyhyesti käsitteet
  2. Selitä seuraavien käsiteparien erot stereokuvien tulkinnan ja mittaamisen kannalta
  3. Mustumakäyrän merkitys ja sen tärkeimmät osat.
  4. Miten ilmakehä muuttaa sähkömagneettista säteilyä ja sen ominaisuuksia? Selitä mitkä ilmiöt tätä aiheuttavat.
  5. Selitä, miten kohtisuora keilaus (eli whiskbroom, cross-track scanning) ja lennonsuuntainen keilaus (eli pushbroom, along-track scanning) poikkeavat toisistaan.
| Lisää vanhoja tenttikysymyksiä
Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle: "Maa-57 Fotogrammetria: Opintojaksot"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"