Maa 57.220 Fotogrammetrinen kartoitus


(Henrik Haggrén & Eija Honkavaara xx.xx.2005)

Kirjallisuus

Tenttivaatimukset

 1. Luennot 2005 ja harjoitukset.
 2. Hannu Salmenperä: Fotogrammetrisen pistetihennyksen menetelmät ja sovellutukset, Tampere 1989.
 3. Kaavoitusmittausohjeet, Maanmittaushallituksen julkaisu n:o 94.
 4. Suositukset Suomessa tehtävälle mittaus- ja kartoitusilmakuvaukselle, Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen seuran julkaisu 1/1995.
 5. Ohjeet tarkan fotogrammetrisen kartoitusmittauksen suorittamista varten, Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen seuran julkaisu 1/1993.
 6. Ohjeita ortokuvien tuotannolle ja käytölle Suomessa, Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen seuran julkaisu 1/2005.
 7. ASPRS, Manual of Photogrammetry, Fifth Edition, 2004.
 8. Luentoihin liittyvää oheislukemistoa, joista osia on kopioitu luentojen yhteyteen

Lisäksi suositellaan

 1. Karl Kraus: Photogrammetry, Volume 1, Fundamentals and standard processes
 2. Karl Kraus: Photogrammetry, Volume 2, Advanced Methods and Applications
 3. ASPRS, Manual of Photogrammetry, Fifth Edition, 2004.

Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle:
"Maa-57 Fotogrammetria: Opintojaksot"
Paluu kotisivulle:
"HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"