Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus (2.5)

HARJOITUSOHJELMA 2006

  1. Keskinäisen orientoinnin ohjelmointi , Jaakko Järvinen
  2. Kartoitusharjoitus Milka Nuikka&Anna Erving
  3. Kolmiointi , ekskursio pe 29.9.2006 n. 12-14 , Maanmittauslaitoksen Ilmakuvakeskus, Risto Ilves
  4. Kartoitusprojektit, ekskursio pe 6.10.2006 klo 12-14 Blom Kartta Oy, Kyösti Laamanen