Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus

| Opaskartta 1 : 20'000 | Opaskartta 1 : 2'000 | Palautteet |

(Henrik Haggrén, 21.11.2001)

Petran opaskartta 1 : 20'000

Esimerkki ortokuvan päälle tehdystä karttatulkinnasta. Kohteena on Jabal Haroun Jordanian Petran alueelta. Ortokuva on tuotettu venäläisen kartoitussatelliitin KVR-1000 kuvasta. Karttaprojektio on UTM. Kuvan pikselikoko on 1,5 metriä ja kuvasivun pituus noin 3 km. Tulkinta on tehty osana TKK:n opintojakson "Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus" harjoituksia. Tulkinnan teki Kati Tahvonen syksyllä 2001.