Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Henrik Haggrén, 11.10.2002)

Luento 1: Opintojakson sisältö ja tavoitteet

AIHEITA

Fotogrammetrisen kartoituksen opintojaksot

Opintojakson tavoitteet

Scene reconstruction

Kartoitusprosessi

Kartoitusprosessi. Prosessin eri vaiheet määrittyvät kartalle asetettavien vaatimusten perusteella. Nämä vaatimukset kohdistuvat mm. käytettävään koordinaattijärjestelmään, kartan mittakaavaan, kartan tarkkuuteen ja sisältöön. Koordinaattijärjestelmä määritellään joko geodeettisena tai karttaprojektiona. Mittakaavan mukaan kartat jaetaan pieni- tai suurimittakaavaisiin karttoihin, tai mittakaavattomiin 3-D malleihin, joiden tarkkuus määritellään yksityiskohtien erotuskyvyllä. Kartan sisältö määritellään esimerkiksi pohjakartan kuvausohjeilla tai karttatietokannan kohdemallilla.

 Digitaalisen fotogrammetrian kartoitusprosessi sisältää samanaikaisen tiedonhankinnan ja hyväksikäytön (Mostafa Madani Intergraph Integrated Digital Photogrammetry System Lausanne, 1996).

Geodesia kartoitusprosessissa

Fotogrammetria kartoitusprosessissa

Kartografia kartoitusprosessissa

Esimerkki yhdestä kartoitustehtävästä

3-D malli vanhasta ilmakuvauksesta 

Työvaihe Input Tehtävät tässä esimerkissä Output
1
Runkomittaus
Topografinen kartta
1 : 50'000
Kohdekoordinaatiston määrittäminen kartalta Lähtöpisteet
2
Kuvaus
Pinnakkaisvedokset ilmakuvauksesta
1 : 5'000
Reprokuvaus Diapositiivit 1 : 5'000
3
Kolmiointi
Pinnakkaisvedokset
1 : 5'000, lähtöpistekuvat
Kolmiointi ja pistetihennys Kuvien orientoinnit, stereokartoituksen tukipisteet
4
3-D digitointi
Diapositiivit 1 : 5'000 Stereokartoitus Korkeusmalli, maastomalli
5
Havainnollista-
minen
Maastomalli 3-D mallinnus VRML-malli , perspektiivikuvat ,
kartat 1 : 1'000, 2'000 ja 5'000

Ilmakuva 1 : 5'000.

Topografinen kartta 1 : 50'000 ja lähtöpisteet.

Tihennysblokki, lähtöpisteet ja liitospisteet.

Liitospisteiden valinta.

Piste 83512.
 

Stereokartoitus.

Korkeusmalli.

Jabal Haroun, perspektiivikuva.

Pienimittakaavainen - suurimittakaavainen kartoitus

Kartan kolmiulotteisuus ja havainnollisuus

Luennot ja harjoitukset

Kirjallisuutta


Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13