Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Henrik Haggrén, 25.10.2002)

Luento 10: Kartoitusprojektit II.

AIHEITA

Tiekartoitus

Videokuvamosaiikki

 EnsoMOSAIC. (Janne Sarkeala, 1999)


A number of variables are taken into account in the flight planning. The most important ones are the total area and resolution of the final image mosaic and the image overlap along and between the flight lines. 

A work sheet provides the planner all the numeric information, part of which is presented here. 

The numeric data are entered into the navigation and camera control software for aerial operations.

EnsoMOSAIC - Mission planning

USER-SPECIFIED VALUES   CALCULATED VALUES  
Area of mosaic, ha 60,000    
Area of imagery, ha 65,000    
       
Flying height, m 700    
Camera opening angle, deg 58    
    Image width, m 776
Image width, pixels 1528 Resolution 0.51
Image length, pixels 1046 Image length, m 531
       
Overlap between lines, % 30    
Image overlap on line, % 50 Image area, effective, ha 14.4
    No. of images, total 4505
    No. of images, mosaic 4158
Image size, MB 1.2 Size, total, GB 5.6
    Size, mosaic, GB 1.8
       
    No. of flight lines, square 46.9
    Length of flight line, square 25.5
    No. of images/line, square 96
No. of flight lines, actual 48.0 Line interval, m 543
Length of flight line, actual 28.0 Frame interval, m  266
Aircraft speed, imaging, km/h 190 Frame interval, sec 5.0
 

 EnsoMOSAIC imaging process, flight planning. (http://212.213.110.18/forestconsulting/eng/ensomosaic/imaging.html)

EnsoMOSAICK imaging process, flight navigation. (http://www.vtt.fi/aut/rs/staff/holm/ilmakurssi/navcam.gif)

EnsoMOSAICK image processing, tie point measurements. (http://212.213.110.18/forestconsulting/eng/ensomosaic/processing.html)

EnsoMOSAICK image processing, block adjustment.. (http://212.213.110.18/forestconsulting/eng/ensomosaic/processing.html)

 EnsoMOSAICK Image processing, mosaicking. The geometric accuracy of the mosaic is 1-5 m with control points and a terrain
model, and 5-10 m with the aerial GPS observations only. (http://212.213.110.18/forestconsulting/eng/ensomosaic/processing.html)

EnsoMOSAICK DTM. (http://212.213.110.18/forestconsulting/eng/ensomosaic/ensomosaic.html)

EnsoMOSAICK, 3D orthophoto and DTM. (http://212.213.110.18/forestconsulting/eng/ensomosaic/ensomosaic.html)

KADIP

Ohjeisto

Tehtävä
Kameravakio (m)
Piirtovirhe
max(µm)
Optiikan erotuskyky
AWAR min.
Reunamerkkejä (kpl)
FMC/ IMC 
GPS-nav.
Tarkka (3D) fotogrammetrinen mittaus
0.15 
6
60
8
x
x
Muu (3D) numeerinen kartoitusmittaus
0.15 
10
60
8
x
x
Numeerinen kartoitus (2D)
 0.15/0.21/0.30
10
60
8
x
(x)
Graafinen kartoitus
0.15/0.21
10
50
4
   
Suunnistuskartoitus
0.15/0.21
10
50
4
   
Ortokuvakartoitus
0.15/0.21
10
60
4
(x)
(x)

 lmakuvaukseen käytettävän kameran tulee olla mittakameratyyppiä,  jonka negatiivikoko on 230 mm x 230 mm. Kameralaitteistoon tulee kuulua
jononavigointilaitteisto, peitonsäätöjärjestelmä ja vibraatioita vaimentava kantorengas.


Mittausepävarmuus vaihtelee erilaisilla kohteilla. Oheisen taulukon arvot on laskettu kuvauskorkeudelle 1050 m, jolloin mittakaava on 1:7000 ja kartoitusmittakaava 1:2000. Signaloidut pisteet, jotka kolmioidaan, ovat tarkimmat ja voidaan havaita 0.006 mm keskivirheellä kuvalta, mikä vastaa 4.2 cm keskivirhettä maastossa. Tätä voidaan kutsua tämän kuvauksen perusepävarmuudeksi. Korkeushavainnon epävarmuuden promillekertoimena voidaan signaloiduille pisteille pitää arvoa 0.06, mikä vastaa maastossa 6.3 cm epävarmuutta. Luonnollisten kohteiden kartoitusepävarmuus voidaan arvioida lisäämällä signaloidun pisteen epävarmuuteen kyseisen kohteen tulkinnan epävarmuus. Jos esimerkiksi rakennuksen nurkan tulkintaepävarmuus kohteella on 10 cm ja tähän lisätään toiseksi komponentiksi kuvauksen perusepävarmuus 4.2 cm, saadaan havainnon yhteiseksi epävarmuudeksi 10.8 cm.


Pisteiden kokonaismäärä
Tarkastuspisteiden lukumäärä 
n
Sallittu ylitysten määrä
k
50 - 100
5
0
1.2
101 - 150
10
0
1.4
151 - 500
15
1
1.5
501 - 1000
20
1
1.5
1001 - 5000
30
2
1.6
 
40
2
1.6
5001 - 10000
50
3
1.6
 
60
4
1.6
10001 - 50000
100
6
1.7
 
200
12
1.7

Tarkastusmittauksissa otetaan huomioon kohteen tulkintaepävarmuus. Testisuure d = 0, kun kohde asettuu tulkintaepävarmuuden r alueelle, muulloin dX, dY ja dZ.

Ilmakuvauksen valokuvauksellisen laadun kontrollointi voidaan suorittaa tehokkaasti testitaulujen avulla. Testitauluissa on toisiaan vastaan kohtisuorissa suunnissa testikuviot, joiden kontrasti on 1:8 ja viivataajuudet 20 ja 30 viivaparia/mm (lp/mm) kuvausmittakaavassa. Viivojen ja viivavälien suuruudet kuvalla ovat tällöin 25 µm ja 17 µm. Esimerkiksi kuvausmittakaavassa
1:3000 testitaulun viivojen ja viivavälien leveys on tällöin vastaavasti 75 mm ja 50 mm.

Lp/mm
Juovaleveys kuvalla (µm)
Juovan mitat levyllä (mm)
leveys 
pituus
20 
25
75
400
30
17
50
400

Kuvausmittakaavan ollessa 1:3000 testilevyn mitat ovat oheisen taulukon mukaisia.

Laadunvalvonta


Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13