Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Henrik Haggrén, 25.10.2002)

Luento 12: Ympäristömallien tiedonkeruu

AIHEITA

"Ilmakuvat liittyvät paikkatietojärjestelmässä lähinnä tiedon ylläpitoon ja esittämiseen. Tässä diplomityössä tarkastellaan suuri- ja keskimittakaavaisten ilmakuvien käyttömahdollisuuksia kaupungin paikkatietojärjestelmässä." (Nurminen, 2002)

 "Nikinmäen ortomosaiikki ja asekaavan pohjakarttaa, © Vantaan kaupungin mittausosasto 1997. Vantaan ortokuva-aineistoista Nikinmäki on geometrisesti tarkin. Alueella oli jo valmiina merkittävä osa korkeuskäyrästöstä vektorimuotoisena ja loput digitoitiin käsin MicroStation- ja Stella-ohjelmistoilla syyskesällä 1997. Tiestö, luiskat, ojat, alueella sijaitseva jokiuoma ja muut kaavan pohjakartan täydennettävät kohteet saatiin analyyttiseltä kojeelta 3D:nä. Koska alue on Vantaan kaupungin koillisrajalla ja rajautuu Keravaan ja Sipooseen, Vantaan ulko­puolisilla alueilla käytettiin Maanmittauslaitoksen 25´25 metrin ruutukorkeusmallia. Kuvaus oli kuuden kuvan jono ja siten mosaiikin laidoilla maastovirhe on jo merkittävä. Kuvien skannaus tehtiin Leica/Helava DSW200 –skannerilla 12.5 mm:n resoluutiolla." (Nurminen, 2002)

 Tikkurilan ortomosaiikkia HMR-formaatissa ja kaavan pohjakarttaa, © Vantaan kaupungin mittausosasto 1997. (Nurminen, 2002)

"Vapaalan vuoden 2000 ortomosaiikki tehtiin alueen stereomallien yhteydessä. Kuvaus oli tavallinen kaavan pohjakartan ylläpitokuvaus. Peitot olivat 60% / 30% eli eivät parhaat ortokuvia ajatellen. Kuvaus oli signaloitu. Orto-oikaisussa käytettiin Maanmittauslaitoksen mallia. Vapaalan kuvaus on tyyppiesimerkki suuriresoluutioisesta kaupunkikuvauksesta. Ortokuvan maastopikseli voi olla niinkin pieni kuin 5 cm. Useimmat paikalliset mosaiikit tultaneen kuitenkin uudelleennäytteistämään 10 cm:iin." (Nurminen, 2002)

"Osa Ilolan kantakartan stereotäydennyksestä. Nykyisessä kokoonpanossaan piirto-ohjelmisto koostuu kahdesta pääohjelmistosta. MicroStation/J GeoGraphics ja Stella. Stella-kohdeluokitus tulee MicroStation:ssa toimivan STATTACH.MDL-sovelluksen kautta." (Nurminen, 2002)

"Ortokuvapari Hakunilasta, maastopikseli 12.5 cm, © Vantaan kaupungin mittausosasto 1998. Mikäli ortokuvilta halutaan saada kauttaaltaan kolmiulotteinen näkymä, luodaan stereoparin toisesta kuvasta tavallinen ortokuva ja toiselle kuvalle tehdään orto-oikaisu keinotekoisella vaakaparallaksilla px. Syntynyttä kuvaparia kutsutaan stereo-ortokuvapariksi. Ortokuva on ortogonaaliprojektio ja sen stereopari
yhdensuuntainen vinoprojektio." (Nurminen, 2002)

3-D mallien tiedonkeruu

3-D mallinnus. (Madani, 1996).

Straight line matching in a stereopair. (Grün, 2000)

(Armin Gruen and Xinhua Wang, 1999)

(Armin Gruen and Xinhua Wang, 1999)

(Armin Gruen and Xinhua Wang, 1999)

(Armin Gruen and Xinhua Wang, 1999)

(Dieter Fritsch, 1999)

(John Danahy, 1999)

(John Danahy, 1999)

(John Danahy, 1999)

(John Danahy, 1999)

(Michael Gruber, 1999)

(Michael Gruber, 1999)

(Michael Gruber, 1999)

(Michael Gruber, 1999)

(Michael Gruber, 1999)

(Michael Gruber, 1999)

(Dieter Fritsch, 1999)

(Dieter Fritsch, 1999)

(Dieter Fritsch, 1999)

(Dieter Fritsch, 1999)


Ilmakuvauksen vaihtoehdot ympäristömallien tiedonkeruussa

Digitaaliset kuvat käsitteissä

Ilmavalokuvan ja ilmavideokuvan käyttöominaisuuksista

Kaksikuvamittaus


Kaksikuvamittauksen geometria. (Rönnholm, 1997).

 Kohdepisteen korkeus tulkitaan kaksikuvamittauksessa nadiirisuorien avulla. (Rönnholm, 1997).

Kaksikuvamittauksen työvaiheet. (Rönnholm, 1997).

Kaksikuvamittauksella mitattuja talomalleja. (Rönnholm, 1997).

3-D kaupunkimallit

(Laurent Renouard and Frank Lehmann, 1999)

Tekstuurikartta kolmiopinnalla. (E. Lindberg, 1997).

Julkaisuja


Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13