Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Henrik Haggrén, 11.10.2002)

Luento 2: Ilmakuvien digitointi

AIHEITA

Analogiakuvat ja digitoidut kuvat kartoituskuvauksissa


 Analoginen ilmakuva. Filmille kuvaavan kartoituskameran etuna on sen kuva-alan suuri koko ja geometrinen tarkkuus. Filmi on informaation tallentimena tehokas, sen erotuskyky on hyvä ja sävyala laaja. Kartoituskäytössä filmin erityisenä puutteena on pidettävä sen alttiutta kuvauksenjälkeisille deformaatioille.

Kuvakoko

230 mm x 230 mm ilmakuvan skannausresoluutiot ja tiedostokoot. 
Pikselin koko [0.001 mm]
7.5
10
15
21
50
100
Pistetiheys [dpi]
3387
2540
1693
1210
508
254
Viivamäärä [lp/mm]
67
50
33
24
10
5
Mustavalkokuvan koko [Mb]
929
500
232
117
21
5
Värikuvan koko [Mb]
2787
1500
696
351
63
15

 Geodeettisen laitoksen pysyvä kaukokartoitustestikenttä sijaitsee Kirkkonummen Sjökullassa noin 30 km Helsingistä länteen. Kenttää voidaan käyttää pääasiassa lentokoneesta tehtävien kuvausten laadun tutkimiseen. Myös alueelliselta erotuskyvyltään kaikkein parhaita satelliitti-ilmaisimia voidaan testata. Kuvausmittakaavat voivat olla 1:3 000-1:60 000, mutta kaikkein tarkimmat kuviot on tarkoitettu kuvauksiin mittakaavassa 1:3000. http://www.fgi.fi/osastot/foto/projektit/testikentta.html

Mustavalkoinen kuva digitoitu pikselikoolla 25 mikrometriä. Vasemmalta lähtien erottuu 3. mustanharmaa viivaryhmä, 31 viivaa/mm. Filmillä erottuu 10. viivaryhmä vasemmalta, 71 viivaa/mm.

Mustavalkoinen kuva digitoitu pikselikoolla 12,5 mikrometriä. Vasemmalta lähtien erottuu 7. mustanharmaa viivaryhmä, 50 viivaa/mm.

Mustavalkoinen kuva digitoitu pikselikoolla 7,5 mikrometriä. Vasemmalta lähtien erottuu 9. mustanharmaa viivaryhmä, 60 viivaa/mm.

Värikuva digitoituna pikselikoilla 12,5 ja 25 mikrometriä. Ylemmässä kuvassa erottuu vasemmalta lähtien 7. mustaharmaa viivaryhmä, 50 viivaa/mm. Alemmassa kuvassa erottuu vasemmalta lähtien 3. mustanharmaa viivaryhmä, 31 viivaa/mm. Filmiltä erottuu 9. viivaryhmä vasemmalta, 62 viivaa/mm.

Ilmakuvaskannerien rakenne


Skannerien toimintaperiaate ja eri rakennevaihtoehtoja ( Petri Rönnholm, 1997 ).

Kuvaskanneri, RasterMaster. (Jacobsen, 1996)

Kuvaskanneri, Helava. (Kölbl, 1996)

Suunnattu tai diffuusi valaisu.

Fotogrammetriselle skannerille asetettavat vaatimukset

Markkinoilla olevia skannereita


Intergraph PhotoScan TD.

Leica Helava DSW300.


Zeiss SCAI.


International Systemap ISM XL10.

 

Vexcel VX 4000.

Skannerien tarkkuus

Skannerin kalibrointi

Tuotantojärjestelmiä Suomessa

Digitointi mikrodensitometrillä

Digitaalinen ilmakuvaus


Pushbroom scanner. Satelliittikuvausjärjestelmät toimivat yleisesti rivi-ilmaisimista rakennetuilla keilaimilla. Niillä saadaan hyvä erotuskyky keilaussuuntaan nähden kohtisuorassa suunnassa. Rivikeilaimen geometrisena etuna pistemäiseen keilaimeen nähden on se, että rivi tallentama "kuva" on sisäisesti vakaa keskusprojektiokuva, vaikkakin vain toisessa suunnassa.
 

Three-line scanner MOMS-02 -kamerassa . Kamerassa on kolme rivianturia, yksi suoraan alas (Stereo 5), toinen eteen (Stereo 6) ja kolmas taakse (Stereo 7). Kolmirivikeilaimessa saadaan aikaan keskusprojektiokuva myös keilaussuunnassa. (DLR, 1996 )

(Rainer Sandau, Peter Fricker, A. Stuart Walker, 1999)

(Rainer Sandau, Peter Fricker, A. Stuart Walker, 1999)

 (Rainer Sandau, Peter Fricker, A. Stuart Walker, 1999)

(Rainer Sandau, Peter Fricker, A. Stuart Walker, 1999)

 LH Systems' airborne digital sensor. (Rainer Sandau, Peter Fricker, A. Stuart Walker, 1999)


(Rainer Sandau, Peter Fricker, A. Stuart Walker, 1999)

"Roll" on kiertokulma koneen rungon suuntaisen koordinaattiakselin ympäri (= omega), "pitch" on kiertokulma siipien suuntaisen koordinaattiakselin ympäri, ja "yaw" on kiertokulma pystyakselin ympäri. (Rainer Sandau, Peter Fricker, A. Stuart Walker, 1999)
 

The High Resolution Stereo Camera - Airborne HRSC-A. (Gerhard Neukum, 1999)

(Gerhard Neukum, 1999)

(Laurent Renouard and Frank Lehmann, 1999)

(Laurent Renouard and Frank Lehmann, 1999)
 

Zeiss'in digitaalinen kartoituskamera, joka koostuu seitsemästä erillisestä, toisiinsa kiinteästi kytketystä kamerasta. Neljä pankromaattista kameraa kuvaa kukin oman neljänneksensä kuva-alasta ja kolme värikameraa (R, G ja B) kuvaavat koko kuva-alan. (Alexander Hinz, 1999)

Kuvaliikken kompensointi. (Alexander Hinz, 1999)

Kompensoitu ja kompensoimaton kuvaliike. (Alexander Hinz, 1999)

Kirjallisuutta


Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13