Densiteetti


Ihmissilmä näkee densiteetin lineaarisena välillä 0 - 1. Tämä kuva havainnollistaa paperilta heijastuvan valon densiteettiä. Mitattavan positiivifilmin kuvankohdan densiteetin tulisi olla vaaleilla kohteilla, esimerkiksi vanhalla asfaltilla 0.35 – 0.55 D, ja tummilla kohteilla, esimerkiksi varjoisessa kuusimetsässä, 1.0 – 1.8 D


Transparenssi 
T
1.000
0.794
0.640
0.500
0.400
0.312
0.251
0.200
0.159
0.126
0.1
Opasiteetti 
O
1.0
1.26
1.60
2.00
2.50
3.20
4.00
5.00
6.30 
 8.00
10 
Densiteetti 
D
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

Negatiivifilmin mustumakäyrä. Vaaka-akselilla kuvataan filmille saapuvan valoenergian E määrää, pystyakselilla tämän aiheuttamaa mustumaa. Käyrä kuvaa normaalivalotuksen mustumaa pisteiden 2 - 4 välillä, alivalotusta välillä 1 - 2 ja ylivalotusta välillä 4 - 5. Filmin erotuskyky on parhaimmillaan normaalivalotuksen alimman kolmanneksen alueella välillä 2 -3.