Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Henrik Haggrén, 11.10.2002)

Luento 4: Kolmioinnin laskenta

AIHEITA

Ilmakolmiointi

Jonokolmiointi.

Mallikolmiointi.

Sädekimppukolmiointi.
 

 Equations for image observations.

Equations for ground control.

 Weighting of equations.

Error equations for block adjustment.

Kolmioinnin työvaiheet

Anblock-kolmiointi


Kaksiulotteisen anblock-mallikolmioinnin virheyhtälöt lisättynä mallien nivelloinnilla.

Kaksiulotteisen anblock-kolmioinnin virheyhtälöiden kerroinmatriisi.

Virheyhtälöt sädekimpputasoituksessa


Virheyhtälökertoimet eli kuvahavaintojen differentiaaliyhtälöt ratkaistavien orientointi- ja pistetuntemattomien suhteen.

Itsekalibrointi blokkitasoituksessa


Likiarvojen hankinta

GPS-havainnot ilmakolmioinnin tukena


 Aerial photography workflow. (Leica, 2001).

Aerial photography workflow. (Leica, 1999).

Ilmakuvakamera RC30 ja hyrrästabiloitu kamerajalusta PAV30. The  gyro-stabilized mount compensates for pitch, roll and drift of the aircraft, for example due to turbulence. Photography is sharper and the resultant block closer to the required flight plan. The PAV30 can be connected to aircraft navigation systems. (Leica, 1999).

Leica Aerial Camera System. GPS antenna in aircraft (1), RC30 aerial camera with PAV30 mount (2), ASCOT system with GPS (3), GPS reference station (4), and software for data processing (5). (Leica, 1999).

Leican ilmakuvauksen suunnitelu-, navigointi- ja paikannusjärjestelmä ASCOT (Aerial Survey Control Tool). The flight plan is transferred to on-board control computer, linked to airborne GPS. The LCD displays for pilot and camera operator give information to fly the aircraft during approaches, turns and along the planned flightlines. ASCOT takes control of both the gyro-stabilized mount and the camera. Outputs include flight reporting and GPS data for post-processing or use in triangulation systems.


XGPS, YGPS,ZGPS GPS-antennin sijainti kuvaushetkellä (vaihekeskipiste)
X0, Y0, Z0 kameran projektiokeskuksen sijainti
dx, dy, dz antennin ja kameran välinen siirtovektori kamerakoordinaatistossa
R kiertomatriisia kamerasta kohteeseen 
aX, aY, aZ GPS-havaintojen vakiovirhe (shift, siirtymä jonolla k,)
bX, bY, bZ GPS-havaintojen ajan mukana lineaarisesti muuttuva virhe (drift, liukuma) hetkellä t  (kuvaushetki) verrattuna referenssihetkeen to (kuvaushetki jonon ensimmäiselle kuvalle)

Ehtoyhtälöt projektiokeskuksen GPS-havainnoille.  Tässä oletetaan, että kamera liikkuu kiinteästi koneen rungon suhteen, jolloin R muuttuu koneen asennon mukaan. Mikäli kuvaus on tehty käyttäen kameran kallistuksen vakaajaa, koneen ja kameran kiertomatriisit poikkeavat toisistaan ja tämä ero täytyy huomioida omana muuttujana.

FM-Internationalin kuvaama GPS-blokki Nepalissa. Poikittaiset jonot ovat GPS-havainnointiin liittyviä tukijonoja. Blokissa on kaikkiaan 3225 kuvaa.  Ilmakolmioinnin blokkitasoitus tehtiin kahdessa osassa. Tasoituksen jälkeiset lähtöpisteiden jäännösvirheet olivat toisessa puoliblokissa X- ja Y-koordinaateille 0.9 - 1.0 m ja Z-koordinaateille 1.3 m. Projektiokeskusten jäännösvirheiden RMS-arvot olivat X 0.026 m, Y 0.034 m ja Z 0.240 m. Kolmiointiblokki tasoitettiin maanmittauslaitoksen ohjelmalla 'MMH850-GPS'. (Kimmo Nurminen, 1995)

Simulointi

Blokin lähtöpisteet, kun kuvaus on tehty 20 - 40 % sivupeitolla. XYZ-lähtöpisteet sijoitetaan blokin reunoille 4 - 6 kuvakannan välein. Blokki tuetaan korkeustukipisteillä, joita tarvitaan jonojen suunnassa 4 kannan välein, poikkisuunnassa joka saumassa.

Blokin lähtöpisteet, kun kuvaus on tehty 60 % sivupeitolla. XYZ-lähtöpisteet sijoitetaan blokin reunoille kuten edellisessä, mutta korkeustukipisteitä tarvitaan vähemmän, eli yli koko blokin 4 kannan välein.

Blokin lähtöpisteet, kun kuvaus on tehty 20 - 40 % sivupeitolla ja ylimääräisillä, poikittaiset korkeustukipistejonot korvavilla poikittaisilla kuvausjonoilla.

Blokin lähtöpisteet, kun kuvaus on tehty 20 - 40 % sivupeitolla ja blokkitasoitus tuettu GPS-havainnoilla.
 

Tässä blokissa lähtöpisteet on sijoitettu reunoille seitsemän kuvakannan välein. Virhe-ellipsit kuvaavat ilmakolmioinnin avulla määritettyjen uusien pisteiden tasokoordinaattien virheitä. Kuvien väliset peitot ovat sekä jono- että sivusuunnassa 60%. Kuvien väliset liitospisteet näkyvät tällöin aina yhdeksällä kuvalla paitsi blokin reunoilla ja nurkissa, jossa sama piste näkyy vähimmillään vain kahdella kuvalla. Blokin sisällä blokin geometria on kauttaaltaan hyvä ja pisteet määrittyvät lähes yhtä tarkasti riippumatta siitä, miten etäällä ollaan blokin reunasta. Blokin reunoilla epätarkkuus lisääntyy nopeasti (edge effect). Ilmiö korostuu, kun mitataan uusia pisteitä lähtöpisteiden rajoittaman alueen ulkopuolella. Mikäli tässä blokissa lähtöpisteet korvattaisiin GPS-havainnoilla, virhe-ellipseissä muutokset olisivat vähäiset.

Saman blokin virhevektorit korkeuskoordinaateissa.  Epätarkkuus lisääntyy tasaisesti sitä mukaa, kun etäännytään lähtöpisteistä. Blokki deformoituu.

Korkeuskoordinaattien tarkkuus paranee, kun blokin sisällä mitataan lisää korkeustukipisteitä.
 

Kun lähtöpisteet korvataan GPS-havainnoilla, blokin deformaatio on vähäistä. Kameran projektiokeskukset toimivat korkeustukipisteinä.

Tämä blokki on kuvattu yhtenä jonona ja lähtöpisteet on sijoitettu vain jonon toiseen päähän. Uusien pisteiden tasokoordinaattien virheet kasvavat nopeasti. Kun blokkia tuetaan GPS-havainnoilla, tarkkuus paranee. Virhe-ellipsit suuntautuvat jonon poikki.

Korkeuskoordinaatin epätarkkuus kasvaa jonollakin tasokoordinaatteja nopeammin. Kun blokkia tuetaan GPS-havainnoilla, deformaatiota ei esiinny.

Direct sensor orientation

System of direct georeferencing. (Heipke, 2001)


ric(t) vector of image coordinates of Pi in camera frame, measured 
Rcb rotation matrix from camera to body frame, calibrated
si scale factor, e. g. from stereo or laser scanning
rb vector of offset between projection centre of imaging sensor and centre of mass of IMU, in body frame, calibrated
Rbm(t) rotation matrix from body to map frame, from GPS/IMU measurements
rIMU/GPSm(t) vector of IMU centre of mass in map frame, from GPS/IMU measurements
rim vector of the coordinates of the point to be determined in the map frame, unknown

  Positioning equation. (Heipke, 2001)

Accuracies of gyro. (Heipke, 2001)

Inertial Measurement Unit (IMU), model Litton LN-200. (Heipke, 2001)


Accuracies of IMU systems. (Heipke, 2001)


Unknowns
Observations
Knowns

Mathematical model of strapdown inertial navigation. (Heipke, 2001)

Additional
parameters

Mathematical model for GPS/IMU integration. (Heipke, 2001)


Modern AT, incl. GPS and automatic tie point generation Direct geo-referencing
+ consistent solution for orientation and subsequent tasks (point determination, DTM generation, orthoprojection ...) + solution adapted to multi-sensor geometry
+ ray intersection is a stable geometric condition + determination of velocity (for SAR, InSAR, FMC in digital cameras)
+ high accuracy through self calibration (needs tie points) + no restrictions concerning block geometry
+ compensation of inaccurate elements of interior orientation through high correlation between interior and exterior orientation + high degree of automation
+ long GPS baselines can be used (if sufficient GCP are available) + real-time potential
+ reliable solution through GCP + processing of single image pairs feasible
+ no necessity for GCP

 
Modern AT, incl. GPS and automatic tie point generation Direct geo-referencing
- problems in areas with weaker geometry (block border, coastal areas, non-accessible areas, cameras with small viewing angle, line cameras, ...) - less accurate due to missing possibility of self calibration
- problems with partial cloud cover - currently limited to GPS performance
- image texture needed - due to missing redundancy of GPS / IMU reliability of results may be a problem
- human operator must check and/or edit automatically derived tie points - complex system calibration, needs to be carried out rather often
- relatively slow process - long GPS baselines may deteriorate results
- GCP needed

Testikenttäkalibrointi


Blokin geometria ja lähtöpisteet.

Pistetihennyksen tarkkuus blokin koon ja lähtöpistegeometrian mukaan.

Testikentät

Geodeettisen laitoksen ylläpitämä testikenttä Sjökullassa, Kirkkonummella. Kentälle ja sen ympäristöön on GPS:llä mitattu kiintopisteistö, joka on noin yhden neliökilometrin alueella. Pisteet signaloidaan keväällä ja osa pisteistä mitataan vuosittain uudelleen mahdollisten liikkeiden toteamiseksi. Signaalina käytetään mustalla pohjalla olevaa valkoista ympyrää, jonka halkaisija on 30 cm. Kiintopisteistöä voidaan käyttää kuvausten geometrisen tarkkuuden määrittämiseen. Kuvassa on esitetty Sjökullan kiintopisteverkko. Kalliossa ja suurissa kivissä olevat pisteet on merkitty mustalla kolmiolla. http://www.fgi.fi/osastot/foto/projektit/testikentta.html

Jämijärven testikenttä.


Seglingen testikenttä. (Jukka Artimo, 1970)


Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13