Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Henrik Haggrén, 11.10.2002)

Luento 5: Kolmiointi digitoiduin kuvin.

AIHEITA

Kolmiointi digitoiduin kuvin


Ilmakuvablokki, Montserrat. Kuvamittakaava 1 : 15'000, pituuspeitto 60 %, sivupeitto 30 %. (Heipke, 1999)

 Gruber-pisteet.

Kolmiointipisteet ensimmäisten likarvojen laskemiseen.

Kolmiointipisteiden tihentäminen.

Kolmiointipisteet lopulliseen blokkitasoitukseen.

Kuvapyramidi.


 Kuvien resoluutio eri pyramiditasoilla.

Liitospisteet kuvalla. (Ilves, 2001)

Liitospisteiden mittaus

Kuvien  yhteensovitus

Yksiulotteinen yhteensovitus.

 Kaksiulotteinen yhteensovitus kahden kuvan välillä.

Kolmiulotteinen yhtensovitus kohteen pinnan ja kuvablokin välillä.

Piirteiden sovitus Korrelaatio PNS kuvalla PNS kohteessa
Sovitettava ominaisuus Piste Harmasävy Harmaasävy Harmaasävy
Geometrinen malli - 1D ja 2D siirto 1D ja 2D siirto, kierto, mittakaava, vinous 3D
Radiometrinen malli - Lineaarinen Lineaarinen, ym. Lineaarinen, ym. 
Kuvien lkm n 2 n n
Pull-in range [pikseliä] suuri suuri 3 3
Tarkkuus [pikseliä] 0,3 - 0,5 0,1 0,1 0,1
Luotettavuus huono huono kohtalainen hyvä
Käytettävyys edellyttää piirteiden määrittämistä ja irroittamista hyvä hyvä edellyttää kohteen rekonstruoimista
Häiriösietoisuus huono huono kohtalainen hyvä

Korrelaatio


 
 
 
 

Mallikuva ja hakuikkuna. Esimerkki kuvaa reunamerkistä tehtyä mallinetta ja vastaavaa kohtaa kuvalta.

1-D yhteensovituksen lähtötilanne.

Paras korrelaatio saadaan x-koordinaatin arvolla x = 80. PNS-yhteensovitukseen perustuva paras vastaavuus on kohdassa x = 75,5.

Malli- ja kohdesignaali parhaan korrelaation mukaisesti kohdistettuina.

Malli- ja kuvasignaali PNS-yhteensovituksen mukaisesti kohdistettuina. Signaalit on vertaistettu skaalaamalla ja tasoa muuttamalla.

Kaksiulotteinen ristikorrelaatio. (Heipke, 1996)

Kuvafunktio kuvaikkunalle, jota siirretään koordinaattierojen xo ja yo verran. Muuttujat  xo ja yo ratkaistaan, suure n(x,y) on kohinaa.

Linearisoidut virheyhtälöt.


Normaaliyhtälöt.

Förstnerin operaattorin virhe-ellipsejä eri tilanteissa. (Heikkilä, 1989)

Liitospisteiden mittausohjelmia

Ilmakolmiointia työasemalla, Swissphoto Vermessung AG. (Kersten, 1999)

Ilmakolmiointijärjestelmiä. (Heipke, 1999)

OEEPE:n koetyöt

Forssa. Blokki ja sen lähtöpisteet sekä uudet pisteet. (Jaakkola et al., 1996)

Forssa, painoyksikön keskivirheet tasoituksen jälkeen. (Jaakkola et al., 1996)

Forssa, kolmiointipisteiden jäännösvirheet XYZ-koordinaateissa, kun digitoinnin pikselikoko oli 15 µm. (Jaakkola et al., 1996)

Forssa, kolmiointipisteiden jäännösvirheet XYZ-koordinaateissa, kun digitoinnin pikselikoko oli 30 µm. (Jaakkola et al., 1996)

OEEPE:n koetyön tuloksia. Blokki Montserrat. Blokki ol kooltaan 3 x 3 kuvaa, kuvamittakaava on 1:15'000 ja kuvat on digitoitu 30 µm pikselikoolla. Blokkitasoituksen jälkeen verrattiin XYZ-koordinaatteja testipisteissä. Suureella  kuvataan tässä testipisteiden jäännösvirheitä kuvalla, RMS-arvoilla eroja koordinaateissa.  (Heipke, 1999)

Tuotantojärjestelmiä Suomessa

Julkaisuja

 1. Mostafa Madani, 2001. Importance of Digital Photogrammetry for a complete GIS. 5th Global Spatial Data Infrastructure Conference, Cartagena, Columbia May 21-25, 2001 http://codazzi4.igac.gov.co/gsdi5/documentos/M_Madani.pdf
 2. Eija Honkavaara, 2000. Automatic tie point measurement: On properties of tie points, measurement methods and quality issues, Licentiate's Thesis, HUT, Espoo 2000
 3. Christian Heipke, 1999. Automatic aerial triangulation: results of the OEEPE-ISPRS test and current developments, in: Photogrammetric Week '99, Wichmann, p. 177-191.
 4. Vesa Roivas, 1998.  Automaattinen ilmakolmiointi Maa-57.270 Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen seminaari, Espoo 1998
 5. J. Vanommeslaeghe, 1996. Digital Aerotriangulation in Practice, Application of Digital Photogrammetric Workstations, OEEPE, Official Publications No 33, IfAG, Frankfurt am Main 1996.
 6. Otto Kölbl, 1996. An Overview on Commercial Software Products for Digital Aerial Triangulation, Application of Digital Photogrammetric Workstations, OEEPE, Official Publications No 33, IfAG, Frankfurt am Main 1996.
 7. Thomas Kersten, Willie O'Sullivan, 1996. Digital Aerial Triangulation with the Helava Automated Triangulation System, Application of Digital Photogrammetric Workstations, OEEPE, Official Publications No 33, IfAG, Frankfurt am Main 1996.
 8. Martin Beckschäfer, 1996. Practical Experiences with Digital Aerotriangulation based on INTERGRAPH ImageStations, Application of Digital Photogrammetric Workstations, OEEPE, Official Publications No 33, IfAG, Frankfurt am Main 1996.
 9. Friedrich Ackermann, 1996. Some Considerations about Automatic Digital Aerial Triangulation,Application of Digital Photogrammetric Workstations, OEEPE, Official Publications No 33, IfAG, Frankfurt am Main 1996.
 10. Mostafa Madani, 1996. Digital Aerial Triangulation - The Operational Comparison Wien, 1996
 11. Tsingas, V., 1992. Automatisierung der Punktübertragung in der Aerotriangulation durch mehrfache digitale Zuordnung, DGK, Reihe C, Heft 392, München 1992.

Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13