Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Henrik Haggrén, 25.10.2002)

Luento 9: Kartoitusprojektit I.

AIHEITA

Paikkatietoaineistot

Paikkatietoaineistot
Mittakaava Mallin
yksityiskohtaisuus
Mallin
ulottuvuus
 Lähin
tarkastelu-
etäisyys
1 : 10 000 000
1 km
*
2500 km
1 : 5 000 000 500 m G          
1250 km
1 : 2 000 000 200 m L          
500 km
1 : 1 000 000 100 m O *        
250 km
1 : 500 000 50 m B N        
125 km
1 : 200 000 20 m A A        
50 km
1 : 100 000 10 m L T        
25 km
1 : 50 000 5 m * I *      
12.5 km
1 : 20 000 2 m   O R      
5 km
1 : 10 000 1 m   N E      
2.5 km
1 : 5 000 0.5 m   A G      
1.25 km
1 : 2 000 0.2 m   L I      
500 m
1 : 1 000 0.1 m   * O *    
250 m
1 : 500 50 mm     N L    
125 m
1 : 200 20 mm     A O *  
50 m
1 : 100 10 mm     L C I  
25 m
1 : 50 5 mm     * A N *
12.5 m
1 : 20 2 mm       L D P
5 m
1 : 10 1 mm       * O R
2.5 m
1 : 5 0.5 mm         O O
1.25 m
1 : 2 0.2 mm         R D
50 cm
1 : 1 0.1 mm         * U
25 cm
2 : 1 0.05 mm           C
12.5 cm
5 : 1 0.02 mm           T
5 cm
10 : 1 0.01 mm           *
2.5 cm

Paikkatietoaineiston yksityiskohtaisuutta 1:1 tarkastelun tarpeisiin voidaan arvioida lähtien ihmissilmän lähinäön erotuskyvystä, joka on 0.1 mm.  Kun tämä muunnetaan lineaarisesti mittakaavan mukaan, saadaan oheinen vastaavuustaulukko 3D mallin yksityiskohtaisuuden ja 2D karttojen mittakaavatasojen välille.

3D mallin vaatimukset muuttuvat havainnollistamisen ulottuvuuksien lisääntyessä 2D kartasta 3D malliksi. Kartalla mittakaava muuttuu karttatasoittain ja samanaikaisesti esitetään vain yhtä 2D karttatasoa. 3D mallilla mittakava muuttuu perspektiivin mukana ja samanaikaisesti on esitettävä mittakaavaltaan useita eri tasoja. Tämä asettaa havainnollistettavan paikkatietoaineiston hallinnoimiselle erityisiä vaatimuksia, koska samaan näkymään on tuotava sisältöä eri tasoilta, eri etäisyyksillä ja erilaisella yksityiskohtaisuudella.

Suurikaavainen kartoitusprojekti

Esimerkki

Kartoitusprojektin vaiheet

Kustannukset

Sovellustoimituksia


Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13