(8.9.2002)

Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus

Luennot 2002

AIHEITA

   
  1. Opintojakson sisältö ja tavoittet
  2. Ilmakuvien digitointi
  3. Kolmiointihavainnot
  4. Kolmioinnin laskenta
  5. Kolmiointi digitoiduin kuvin
  6. Korkeusmallien tuottaminen
  7. Ortokuvien tuottaminen
  8. Kartoitustekniikat
  9. Kartoitusprojektit I
  10. Kartoitusprojektit II
  11. Stereokartoitus digitaalisin kuvin
  12. Ympäristömallien tiedonkeruu
  13. Uudet 3-D kartoitustekniikat


1. Opintojakson sisältö ja tavoitteet
Opintojakson tavoitteet. Kartoitus, tulkinta, mittaus? Kartoitusprosessi => kartan valmistus. Geodesia kartoitusprosessissa. Fotogrammetria kartoitusprosessissa. Kartografia kartoitusprosessissa. Pienimittakaavainen - suurimittakaavainen kartoitus. Analogiakuviin tai digitaalisiin kuviin perustuva kartoitus. Digitaalisen fotogrammetrian kartoitusprosessi. Kartan kolmiulotteisuus ja havainnollisuus
(Torstai 19.9.2002, klo 12-14, M3)

2. Ilmakuvien digitointi
Analogiakuviin tai digitoituihin kuviin perustuva kartoitus. Ilmakuvaskannerien rakenne. Skannerityypit. Fotogrammetriselle skannerille asetettavat vaatimukset. Markkinoilla olevia skannereita. Skannerien tarkkuus. Skannerin kalibrointi. Tuotantojärjestelmiä.  Digitoinnit Maanmittauslaitoksessa.
(Perjantai 20.9.2002, klo 10-12, M3)

3. Kolmiointihavainnot
Kuvausvirheet. Objektiivin virheet. Sisäinen orientointi. Kalibrointimenetelmät. Goniometrikalibrointi. Pääpisteet .
(Torstai 26.9.2002, klo 12-14, M3)

4. Kolmioinnin laskenta
Työvaiheet. Kolmiointimenetelmät. Virheyhtälöiden muodostaminen. Itsekalibrointi blokkitasoituksessa. Kolmioinnin tarkkuus. Testikenttäkalibrointi. ISPRS:n koetyö. OEEPE:n koetyö. Simulointi.
(Perjantai 27.9.2002, klo 10-12, M3)

5. Kolmiointi digitoiduin kuvin
Kolmiointi digitoiduin kuvin. Kuvan piirteiden yhteensovitus. Kolmiointiohjelmia.
(Torstai 3.10.2002, klo 12-14, M3)

6. Korkeusmallien tuottaminen
Maastomalli - Ortokuva. Ympäristömalli - Fotorealistinen malli. Globaali yhteensovitus. Korkeusmallin automaattinen mittaaminen.
(Perjantai 4.10.2002, klo 10-12, M3)

7. Ortokuvien tuottaminen
Ortokuvaus. Oikaisuvaihtoehdot. Digitaalinen oikaisu. Oikaisumallit. Oikaisun tarkkuus. Satelliittikuvien oikaisu. Kuvamosaiikit. Maanmittauslaitoksen ortokuvaustoiminta. Rakennusten oikaisu ortokuvilla. Kirjallisuutta.
(Torstai 10.10.2002, klo 12-14, M3)

8. Kartoitustekniikat
Maastotietokanta. Digitaaliset ortokuvat.
(Perjantai 11.10.2002, klo 10-12, M3)

9. Kartoitusprojektit I
Suurikaavainen kartoitusprojekti.
-    Risto Ilves MML:n kartoitusprosessi, GPS-datan hyväksikäyttö ilmakolmioinnissa ja alustavia tuloksia GPS/IMU testistä.
[Tutkijakoulutuskurssi "Paikannus ja navigointi" 12.-15.11.2001]
(Torstai 17.10.2002, klo 12-14, M3)

10. Kartoitusprojektit II
Tiekartoitus. Ohjeisto. Laadunvalvonta. Kustannukset.
(Perjantai 18.10.2002, klo 10-12, M3)

11. Stereokartoitus digitaalisin kuvin
Automaattisen kuvakorrelaation käyttö. Kartoitus digitoiduin kuvin. Digitaalisen stereokartoituksen työasemat. Stereonäyttö. Orientoinnit. Kartoituskäyttö.
(Torstai 24.10.2002, klo 12-14, M3)

12. Ympäristömallien tiedonkeruu
3-D mallien tiedonkeruu. Digitoitujen ilmakuvien käyttö kartoitussovelluksissa. Digitaaliset kuvat käsitteissä. Ilmavalokuvan ja ilmavideokuvan käyttöominaisuuksista. Ilmavalokuva - ilmavideokuva. Tulevaisuus. 3-D kaupunkimallit. Videokuvamosaiikki.
(Perjantai 25.10.2002, klo 10-12, M3)

13. Uudet 3-D kartoitustekniikat
Laserskannerit.  SAR-korkeusmallit.
(Torstai 31.10.2002, klo 12-14, M3)


Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle: "Maa-57 Fotogrammetria: Opintojaksot"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"