(6.9.2003)

Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus

Luennot 2003

Luennoitsija TkL Eija Honkavaara

AIHEITA1. Opintojakson sisältö ja tavoitteet
Opintojakson tavoitteet. Kartoitus, tulkinta, mittaus? Kartoitusprosessi => kartan valmistus. Geodesia kartoitusprosessissa. Fotogrammetria kartoitusprosessissa. Geoinformatiikka kartoitusprosessissa. Kartografia kartoitusprosessissa. Pienimittakaavainen - suurimittakaavainen kartoitus. Kartan kolmiulotteisuus ja havainnollisuus. Kartoituksessa käytettävät digitaaliset kuvamateriaalit. Ohjeistot.
(Torstai 25.9.2003, klo 8-10, M3)

2. Ilmakuvien digitointi
Kuvien laatumittarit. Kuvien laatuun vaikuttavat tekijät. Testikentät. Analogiakuviin tai digitoituihin kuviin perustuva kartoitus. Ilmakuvaskannerien rakenne. Skannerityypit. Fotogrammetriselle skannerille asetettavat vaatimukset. Markkinoilla olevia skannereita. Skannerien tarkkuus. Skannerin kalibrointi. Tuotantojärjestelmiä. Digitoinnit Maanmittauslaitoksessa.
(Tiistai 30.9.2003, klo 8-10, M3)

3. Digitaalinen kuvatuotanto II
Digitaalinen ilmakuvaus. CCD-rivi-ilmaisimiin perustuvat järjestelmät. CCD-matriiseihin perustuvat järjestelmät. Digitaalisten sensoreiden vertailua. Digitaali- ja analogiailmakuvauksen eroista. Suositukset Suomessa tehtävälle mittaus ja kartoitusilmakuvaukselle.
(Torstai 2.10.2003, klo 8-10, M3)

4. Kolmiointihavainnot
Kuvahavainnot, kuvahavainnot suuntahavaintoina. Kuvausvirheet. Objektiivin virheet. Sisäinen orientointi. Kalibrointimenetelmät. Goniometrikalibrointi. Pääpisteet. Testikenttäkalibrointi.
(Tiistai 7.10.2003, klo 8-10, M3)

5. Kolmioinnin laskenta
Työvaiheet. Kolmiointimenetelmät. Virheyhtälöiden muodostaminen. Itsekalibrointi blokkitasoituksessa. GPS-havainnot ilmakolmioinnin tukena. Kallistushavainnot ilmakolmioinnin tukena. Kolmioinnin tarkkuus. Simulointi. Suora sensoriorientointi. Integroitu sensoriorientointi.
(Torstai 9.10.2003, klo 8-10, M3)

6. Kolmiointi digitoiduin kuvin.
Kolmiointi digitoiduin kuvin. Kuvan piirteiden yhteensovitus. Kolmiointiohjelmia.
(Tiistai 14.10.2003, klo 8-10, M3)

7. Korkeusmallien tuottaminen.
Maastomalli - Ortokuva. Ympäristömalli - Fotorealistinen malli. Globaali yhteensovitus. Korkeusmallin automaattinen mittaaminen.
(Torstai 16.10.2003, klo 8-10, M3)

8. Uudet 3-D kartoitustekniikat
Luennoitsija Professori Juha Hyyppä, Geodeettinen laitos
Laserskannerit. SAR-korkeusmallit.
(Tiistai 21.10.2003, klo 8-10, M3)

Torstai 23.10.2003, EI LUENTOA (peruttu 21.10.2003)

Tiistai 28.10.2003 Kartoitusharjoituksen aloitustilaisuus klo 9

9. Ortokuvien tuottaminen.
Ortokuvaus. Oikaisuvaihtoehdot. Digitaalinen oikaisu. Oikaisumallit. Oikaisun tarkkuus. Satelliittikuvien oikaisu. Kuvamosaiikit. Maanmittauslaitoksen ortokuvaustoiminta. Rakennusten oikaisu ortokuvilla. Kirjallisuutta.
(Torstai 30.10.2003, klo 8-10, M3)

10. Topografinen kartoitus.
Maastotietokanta. Digitaaliset ortokuvat.
(Tiistai 4.11.2003, klo 8-10, M3)

11. Kartoitusprojektit.
Suurikaavainen kartoitusprojekti. Paikkatietoaineistot. Suurikaavainen katoitusprojekti. Kartoitusprojektin vaiheet. Kustannukset. Tiekartoitus. Videokuvamosaiikki. KADIP. Ohjeistot.
(Torstai 6.11.2003, klo 8-10, M3)

12. Stereokartoitus digitaalisin kuvin.
Automaattisen kuvakorrelaation käyttö. Kartoitus digitoiduin kuvin. Digitaalisen stereokartoituksen työasemat. Stereonäyttö. Orientoinnit. Kartoituskäyttö.
(Tiistai 11.11.2003, klo 8-10, M3)

13. Ympäristömallien tiedonkeruu.
3-D mallien tiedonkeruu. Digitoitujen ilmakuvien käyttö kartoitussovelluksissa. Ilmakuvauksen vaihtoehdot ympäristömallien tiedonkeruussa. Ilmavalokuva - ilmavideokuva. Tulevaisuus. 3-D kaupunkimallit. Videokuvamosaiikki.
(Torstai 13.11.2003, klo 8-10, M3)


Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle: "Maa-57 Fotogrammetria: Opintojaksot"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"