Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus

Luennot 2004

Tulostuskappaleet luennoista ovat pdf:nä, huom tiedostot isoja.


1. Opintojakson sisältö ja tavoitteet.

Opintojakson tavoitteet. Kartoitus, tulkinta, mittaus? Kartoitusprosessi => kartan valmistus. Geodesia kartoitusprosessissa. Fotogrammetria kartoitusprosessissa. Geoinformatiikka kartoitusprosessissa. Kartografia kartoitusprosessissa. Pienimittakaavainen - suurimittakaavainen kartoitus. Kartan kolmiulotteisuus ja havainnollisuus. Kartoituksessa käytettävät digitaaliset kuvamateriaalit. Ohjeistot.
(Tiistai 14.9.2004, klo 8-10, M3) - L1_2004.pdf (=tulostuskappale)

2. Digitaalinen kuvatuotanto I

Kuvien laatumittarit. Testikentät. Suositukset Suomessa tehtävälle mittaus ja kartoitusilmakuvaukselle. Analogiakuviin tai digitoituihin kuviin perustuva kartoitus. Ilmakuvaskannerien rakenne. Skan­neri­tyy­pit. Fotogrammetriselle skannerille asetettavat vaatimukset. Markkinoilla olevia skan­ne­reita. Skannerien tarkkuus. Skannerin kalibrointi. Tuotantojärjestelmiä Suomessa.

(Tiistai 21.9.2004, klo 8-10, M3) - L2_2004.pdf

3. Digitaalinen kuvatuotanto II

Digitaalinen ilmakuvaus. CCD-rivi-ilmaisimiin perustuvat järjestelmät. CCD-matriiseihin perustuvat järjestelmät. Digitaalisten sensoreiden vertailua. Digitaali- ja analogiailmakuvauksen eroista.
(Tiistai 21.9.2004, klo 8-10, M3) - L3_2004.pdf

4. Kolmiointihavainnot
Kuvahavainnot, kuvahavainnot suuntahavaintoina. Kuvausvirheet. Objektiivin virheet. Sisäinen orientointi. Kalibrointimenetelmät. Goniometrikalibrointi. Pääpisteet. Testikenttäkalibrointi.
(Tiistai 28.9.2004, klo 8-10, M3) - L4_2004.pdf

5. Kolmioinnin laskenta

Työvaiheet. Kolmiointimenetelmät. Virheyhtälöiden muodostaminen. Itsekalibrointi blokkitasoituksessa. GPS-havainnot ilmakolmioinnin tukena. Kolmioinnin tarkkuus. Simulointi. Suora sensoriorientointi. Integroitu sensoriorientointi.
(Tiistai 28.9.2004, klo 8-10, M3) - L5_2004.pdf

6. Kolmiointi digitoiduin kuvin.

Kolmiointi digitoiduin kuvin. Kuvan piirteiden yhteensovitus. Kolmiointiohjelmia.
(Torstai  30.9.2004, klo 8-10, M3) - L6_2004.pdf

7. Korkeusmallien tuottaminen.

Korkeusmalli. Korkeusmallin automaattinen mittaaminen. Korkeusmallin tarkkuus. Globaali yhteensovitus.
(Tiistai 5.10 2004, klo 8-10, M3) - L7_2004.pdf

8. Uudet 3-D kartoitustekniikat

Laserskannerit.  SAR-korkeusmallit.
(Tiistai 5.10.2004, klo 8-10, M3) - L8_2004.pdf

9. Ortokuvien tuottaminen.

Ortokuvaus. Oikaisuvaihtoehdot. Digitaalinen oikaisu. Oikaisumallit. Oikaisun tarkkuus. Satelliittikuvien oikaisu. Kuvamosaiikit. Ortokuvaustoimintaa Suomessa. Rakennusten oikaisu ortokuvilla. Kirjallisuutta.
(Torstai 7.10.2004, klo 8-10, M3) - L9_2004.pdf

10. Topografinen peruskartoitus.

Topografinen kartoitus. Maastotietokanta. Maa- ja metsätalousministeriön ortokuvatuotanto peltolohkotukien valvontaa varten.
(Tiistai 12.10.2004, klo 8-10, M3) - L10_2004.pdf

11. Kartoitusprojektit.

Paikkatietoaineistot. Suurikaavainen kartoitusprojekti. Kartoitusprojektin vaiheet. Kustannukset. Tiekartoitus. Videokuvamosaiikki. KADIP. Ohjeistot.
(Torstai 14.10.2004, klo 8-10, M3)
(Tiistai 19.10.2004, klo 8-10, M3) -
L11_2004.pdf

Harjoitus: Keskinäisen orientoinnin ohjelmointi - ALOITUSTILAISUUS
(Torstai 21.10.2004, klo 8.30-10, M3)

12. Stereokartoitus digitaalisin kuvin.

Automaattisen kuvakorrelaation käyttö. Kartoitus digitoiduin kuvin. Digitaalisen stereokartoituksen työasemat. Stereonäyttö.
(Tiistai 19.10.2004, klo 8-10, M3)
(Tiistai 26.10.2004 klo 8-10, M3)
- L12_2004.pdf

13. Ympäristömallien tiedonkeruu

3-D mallien tiedonkeruu. Digitoitujen ilmakuvien käyttö kartoitussovelluksissa. Ilmakuvauksen vaihtoehdot ympäristömallien tiedonkeruussa. Il­ma­valokuva - ilmavideokuva. Kaksikuvamittaus. 3-D kaupunkimallit.
(Torstai 21.10.2004, klo 8-10, M3)
Torstai 28.10.2004, klo 8-10, M3)
- L13_2004.pdf

Harjoitus: Kartoitus - ALOITUSTILAISUUS
(Tiistai 2.11.2004, klo 9.00-10, M3)