Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus

Luennot 2005

Tulostuskappaleet luennoista ovat tulossa pdf:nä (vrt. 2004) , huom tiedostot isoja. Vinkki: Pdf:t kannattaa tulostaa siten, että laittaa tulostinasetuksissa kaksi sivua yhdelle sivulle, sillä teksti ja kuvat on tehty väljästi.
Tilanne 26.9.2005: Html- ja pdf-versiot löytyvät luennoista 1-6. Muut linkit ovat valmiina, mutta eivät johda luentoihin. Huom. luento viiden pdf on korjattu osoittamaan oikeaan tiedostoon.
Henrik H, 14.10.2005:
Luennot  8-11 löytyvät nyt html-versioina, pdf:t puuttuvat. Yritän saada ne ensi viikon alussa, samoin luennot 12 ja 13.
Katri K, 19.10.2005:
Kaikista luennoista
on nyt sekä html- että pdf-versiot. Kurssin luennot löytyvät myös M-osaston kirjastosta tulostettuina, kuten myös kurssiin liittyvä muu kirjallisuus.


1. Opintojakson sisältö ja tavoitteet. (L1, EH)

Opintojakson tavoitteet. Kartoitus, tulkinta, mittaus? Kartoitusprosessi => kartan valmistus. Geodesia kartoitusprosessissa. Fotogrammetria kartoitusprosessissa. Geoinformatiikka kartoitusprosessissa. Kartografia kartoitusprosessissa. Pienimittakaavainen - suurimittakaavainen kartoitus. Kartan kolmiulotteisuus ja havainnollisuus. Kartoituksessa käytettävät digitaaliset kuvamateriaalit. Ohjeistot.
(Tiistai 13.9.2005, klo 8-10, M3) L1_2005.pdf (=tulostuskappale)

 

2. Digitaalinen kuvatuotanto I (L2, EH)

Kuvien laatumittarit. Testikentät. Suositukset Suomessa tehtävälle mittaus ja kartoitusilmakuvaukselle. Analogiakuviin tai digitoituihin kuviin perustuva kartoitus. Ilmakuvaskannerien rakenne. Skan­neri­tyy­pit. Fotogrammetriselle skannerille asetettavat vaatimukset. Markkinoilla olevia skan­ne­reita. Skannerien tarkkuus. Skannerin kalibrointi. Tuotantojärjestelmiä Suomessa.

(Torstai 15.9.2005, klo 8-10, M3) L2_2005.pdf

 

3. Digitaalinen kuvatuotanto II (L2, EH)

Digitaalinen ilmakuvaus. CCD-rivi-ilmaisimiin perustuvat järjestelmät. CCD-mat­rii­sei­hin perustuvat järjestelmät. Digitaalisten sensoreiden vertailua. Digitaali- ja ana­lo­gi­ailmakuvauksen eroista.
(Torstai 15.9.2005, klo 8-10, M3) L3_2005.pdf

 

4. Kolmiointihavainnot (L3, EH)
Kuvahavainnot, kuvahavainnot suuntahavaintoina. Kuvausvirheet. Objektiivin virheet. Sisäinen orientointi. Kalibrointimenetelmät. Goniometrikalibrointi. Pääpisteet. Testikenttäkalibrointi.
(Torstai 22.9.2005, klo 8-10, M3) L4_2005.pdf

 

5. Kolmioinnin laskenta (L3, EH)

Työvaiheet. Kolmiointimenetelmät. Virheyhtälöiden muodostaminen. Itsekalibrointi blokkitasoituksessa. GPS-havainnot ilmakolmioinnin tukena. Kolmioinnin tarkkuus. Simulointi. Suora sensoriorientointi. Integroitu sensoriorientointi.
(Torstai 22.9.2005, klo 8-10, M3) L5_2005.pdf

 

6. Kolmiointi digitoiduin kuvin (L4, EH)

Kolmiointi digitoiduin kuvin. Kuvan piirteiden yhteensovitus. Kolmiointiohjelmia.
(Tiistai 27.9.2005, klo 8-10, M3) L6_2005.pdf

 

7. Ortokuvien tuottaminen (L5 EH)

Ortokuvaus. Oikaisuvaihtoehdot. Digitaalinen oikaisu. Oikaisumallit. Oikaisun tarkkuus. Satelliittikuvien oikaisu. Kuvamosaiikit. Ortokuvaustoimintaa Suomessa. Rakennusten oikaisu ortokuvilla. Kirjallisuutta.
(Torstai 29.9.2005, klo 8-10, M3) L7_2005.pdf

 

8. Korkeusmallien tuottaminen (L6, HH)

Korkeusmalli. Korkeusmallin automaattinen mittaaminen. Korkeusmallin tarkkuus. Globaali yhteensovitus.
(Tiistai 4.10.2005, klo 8-10, M3) L8_2005.pdf

 

9. Uudet 3-D kartoitustekniikat (L6, HH)

Laserskannerit.  SAR-korkeusmallit.
(Torstai 6.10.2005, klo 8-10, M3) L9_2005.pdf

 

10. Topografinen peruskartoitus (L7, HH)

Topografinen kartoitus. Maastotietokanta. Maa- ja metsätalousministeriön ortokuvatuotanto peltolohkotukien valvontaa varten.
(Tiistai 11.10.2005, klo 8-10, M3) L10_2005.pdf

 

11. Kartoitusprojektit (L8, HH)

Paikkatietoaineistot. Suurikaavainen ka­toi­tus­pro­jek­ti. Kartoitusprojektin vaiheet. Kustannukset. Tiekartoitus. Videokuvamosaiikki. KADIP. Ohjeistot.
(Torstai 13.10.2005, klo 8-10, M3) L11_2005.pdf

 

12. Stereokartoitus digitaalisin kuvin (L9, HH)

Automaattisen kuvakorrelaation käyttö. Kartoitus digitoiduin kuvin. Digitaalisen stereokartoituksen työasemat. Stereonäyttö.
(Tiistai 18.10.2005, klo 8-10, M3) L12_2005.pdf

 

13. Ympäristömallien tiedonkeruu (L10, HH)

3-D mallien tiedonkeruu. Digitoitujen ilmakuvien käyttö kartoitussovelluksissa. Ilmakuvauksen vaihtoehdot ympäristömallien tiedonkeruussa. Il­ma­valokuva - ilmavideokuva. Kaksikuvamittaus. 3-D kaupunkimallit.
(Tiistai 18.10.2005, klo 8-10, M3) L13_2005.pdf