(Henrik Haggrén, 5.9.2006)

Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus

Luennot 2006

AIHEITA

  1. Kartoitusprosessi
  2. Kuvaus
  3. Ilmakolmiointi
  4. Liitospistemittaus
  5. Ortokuvat
  6. Korkeusmallit
  7. Laserkeilaus
  8. Maastokartat
  9. Kartoitusprojektit
  10. 3D-kartat


1. Kartoitusprosessi.
Opintojakson tavoitteet. Kartoitus, tulkinta, mittaus? Kartoitusprosessi => kartan valmistus. Geodesia kartoitusprosessissa. Fotogrammetria kartoitusprosessissa. Geoinformatiikka kartoitusprosessissa. Kartografia kartoitusprosessissa. Pienimittakaavainen - suurimittakaavainen kartoitus. Kartan kolmiulotteisuus ja havainnollisuus. Kartoituksessa käytettävät digitaaliset kuvamateriaalit. Ohjeistot. Malli käsitteissä.
(Tiistai 12.9.2006, klo 8-10, M3)

2. Kuvaus.
Kuvien laatumittarit. Testikentät. Suositukset Suomessa tehtävälle mittaus- ja kartoitusilmakuvaukselle. Analogiakuviin tai digitoituihin kuviin perustuva kartoitus. Ilmakuvaskannerien rakenne. Skan­neri­tyy­pit. Fotogrammetriselle skannerille asetettavat vaatimukset. Markkinoilla olevia skan­ne­reita. Skannerien tarkkuus. Skannerin kalibrointi. Tuotantojärjestelmiä Suomessa. Digitaalinen ilmakuvaus. CCD-rivi-ilmaisimiin perustuvat järjestelmät. CCD-mat­rii­sei­hin perustuvat järjestelmät. Digitaalisten sensoreiden vertailua. Digitaali- ja ana­lo­gi­ailmakuvauksen eroista.
(Torstai 14.9.2006, klo 8-10, M3)

3. Ilmakolmiointi.
Kuvahavainnot, kuvahavainnot suuntahavaintoina. Kuvausvirheet. Objektiivin virheet. Sisäinen orientointi. Kalibrointimenetelmät. Goniometrikalibrointi. Pääpisteet. Testikenttäkalibrointi. Työvaiheet. Kolmiointimenetelmät. Virheyhtälöiden muodostaminen. Itsekalibrointi blokkitasoituksessa. GPS-havainnot ilmakolmioinnin tukena. Kolmioinnin tarkkuus. Simulointi. Suora sensoriorientointi. Integroitu sensoriorientointi.
(Tiistai 19.9.2006, klo 8-10, M3)

4. Liitospistemittaus.
Kolmiointi digitoiduin kuvin. Kuvan piirteiden yhteensovitus. Kolmiointiohjelmia.
(Torstai 21.9.2006, klo 8-10, M3)

5. Ortokuvat.
Oikaistut kuvat. Oikaisuvaihtoehdot. Digitaalinen oikaisu. Oikaisumallit. Oikaisun tarkkuus. Ortokuvaus. Satelliittikuvien oikaisu. Kuvamosaiikit. Ortokuvaustoimintaa Suomessa. Rakennusten oikaisu ortokuvilla. Ortokuvien kartoituskäyttö.
(Tiistai 26.9.2006, klo 8-10, M3)

6. Korkeusmallit.
Korkeusmalli. Korkeusmallin automaattinen mittaaminen. Korkeusmallin tarkkuus. Globaali yhteensovitus.
(Torstai 28.9.2006, klo 8-10, M3)

7. Laserkeilaus.
Laserkeilaimet. Keilainhavaintojen käsittely. Tutkakuvat. SAR-korkeusmallit. Tutkakuvien kartoituskäyttö.
(Tiistai 3.10.2006, klo 8-10, M3)

8. Maastokartat.
Topografinen kartoitus. Maastotietokanta. MML:n kartoitusprosessi. Maa- ja metsätalousministeriön ortokuvatuotanto peltolohkotukien valvontaa varten.Laadunvalvonta.
(Torstai 5.10.2006, klo 8-10, M3)

9. Kartoitusprojektit.
Valtakunnalliset kartoitustehtävät. Topografinen kartoitus. Maastotietokanta. MML:n kartoitusprosessi. Maa- ja metsätalousministeriön ortokuvatuotanto peltolohkotukien valvontaa varten.Laadunvalvonta.
(Tiistai 10.11.2006, klo 8-10, M3)

10. 3D-kartat.
3D-mallien tiedonkeruu. Digitoitujen ilmakuvien käyttö kartoitussovelluksissa. Ilmakuvauksen vaihtoehdot ympäristömallien tiedonkeruussa. Ilmavalokuva - ilmavideokuva. Kaksikuvamittaus. Kaupunkimallit.
(Torstai 12.10.2006, klo 8-10, M3)


Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle: "Maa-57 Fotogrammetria: Opintojaksot"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"