Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus

Tentti 13.2.2006.

  1. Mitä tarkoittavat laboratoriokalibrointi, testikenttäkalibrointi ja itsekalibrointi? Vertaile menetelmiä keskenään.
  2. Kuvaile laajaformaattisen digitaalisen ilmakuvakameran toteuttaminen CCD-matriisi- ja CCD-riviperiaatteella. Vertaile toteutustapoja keskenään.
  3. Tehtävänäsi on tuottaa digitaalisia ortokuvia peruskarttalehtijakoon metsänarviointia varten. Kuvilta tulee voida visuaalisesti määritellä metsäkuviot ja puulajisuhteet. Ortokuvien tasosijaintivaatimus on 2.5 m. Ortokuvien sävyt tulee korjata keskenään yhteensopiviksi. Valitse käytettävät lähtöaineistot ja kuvaile ortokuvatuotannon työvaiheet. Perustele valitsemasi menettelytavat.
  4. Automaattinen pisteenhaku digitoiduilla ilmakuvilla tehtävässä ilmakolmioinnissa.
  5. Kuvittele esimerkkiä, jossa tarkkapiirtoista satelliittikuvaa käytetään mm. 1 : 10'000 kartan ajantasaistukseen. Kuvaa tällaisen kartoitusprosessin vaiheet.

| Lisää vanhoja tenttikysymyksiä
Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle: "Maa-57 Fotogrammetria: Opintojaksot"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"