Maa-57.231 Digitaalinen kuvankäsittely

 

LUENNOT 2007

17.01 Johdanto

18.01 Signaalit

24.01 Fourier-muunnos

25.01 Lineaarinen paikkainvariantti systeemi (konvoluutio)

31.01 2D-signaalit ja -systeemit

01.02 Kuvamuunnokset (Fourier-, kosini- ja Karhunen-Löwe-muunnos)

07.02 Näytteistys (digitointi) ja rekonstruointi (interpolointi)

08.02 Tiivistäminen

14.02 Ehostaminen (pisteoperaatiot)

15.02 Ehostaminen (suodinoperaatiot paikka- ja taajuustasossa)

21.02 Entistäminen (käänteis-, pns- ja Wiener-suodatus)

22.02 Geometriset operaatiot

28.02 Morfologiset, aritmeettiset ja loogiset operaatiot. Värikuvien käsittely.

 

KIRJALLISUUS

Tenttivaatimukset (kaksi ensimmäistä kirjaa ovat vaihtoehtoisia)

Gonzalez/Wintz: Digital Image Processing (2. ed,, 1987)

· luvut 1-6 poislukien kohdat 2.5 ja 2.6

Gonzalez/Woods: Digital Image Processing (1992)

· luvut 1-6 poislukien kohdat 2.5 ja 2.6

Inkilä: Digitaalinen kuvankäsittely (luentomoniste, 2007)

 

Suositeltavaa kirjallisuutta

Gonzalez/Woods: Digital Image Processing (2. ed., 2002)

Rosenfeld/Kak: Digital Picture Processing (2. ed., 1982)

· Vol 1, luvut 1-7

Schalkoff: Digital Image Processing and Computer Vision (1989)

 

HARJOITUKSET 2007

Torstaina 25.01

1. Fourier-muunnos (Petteri Pöntinen, M229)

Torstaina 08.02

2. Digitointi (Petri Rönnholm, M312)

3. Tiivistäminen (Petteri Pöntinen, M229)

Torstaina 15.02

4. Suodatus paikkatasossa (Juho Lumme, M217)

5. Suodatus taajuustasossa (Juho Lumme, M217)

Torstaina 22.02 (heti luennon jälkeen!)

6. Geometriset operaatiot (Petri Rönnholm, M312)

HUOM!

•  Harjoitukset tehdään 2 - 3 hengen ryhmissä , jotka muodostetaan ensimmäisen harjoituksen yhteydessä.

•  Harjoituksista jätetään ryhmätyöraportti kahden viikon kuluessa työn aloittamisesta, ellei toisin sovita. Raportit voi jättää huoneen M225 vieressä olevaan laatikkoon.

•  Raportit arvostellaan (asteikko 1-5) ja arvosanojen keskiarvo lisätään tentin pisteisiin lopullista arvosanaa määrättäessä.

•  Harjoituksissa käytetään MATLAB- ohjelmaa.

 

Ohjelmaan voi tulla muutoksia, tarkkaile ilmoitustaulua!