Maa-57.260 Fotogrammetrian erikoissovellutukset
(Henrik Haggrén, 30.3.2001)

Kirjallisuus

Tenttivaatimukset

 1. Luennot ja harjoitukset
 2. Karara, H. M. (Ed.) Non-Topographic Photogrammetry 2nd Edition, ASPRS 1989, kohdat:
  1. 1. Introduction
   2. Metrology concepts
   3. Instrumentation
   4. Analytic data-reduction
   5. Camera calibration
   6. Non-metric and semi-metric cameras
   7. Theory of errors
   9. On-line photogrammetry
   10. Software
   17. Video and real-time photogrammetry
   19. Architectural photogrammetry
   20. Industrial photogrammetry
   21. Biostereometrics
   22. Emerging trends
   23. Trends in systems
 3. Luennoilla jaettu oheismateriaali.

Lisäksi suositellaan

 1. Atkinson, K. B. (Editor) Close Range Photogrammetry and Machine Vision Whittles Publishing, Bristol 1996, 371 p. ISBN 1-870325-46-X.
 2. Kararan kirjan loput kohdat:
 3. 11. Underwater photogrammetry
  12. X-ray photogrammetry, systems, and applications
  13. Electron microscopy: Systems and applications
  14. Hologrammetry: Systems and applications
  15. Moiré topography: Systems and applications
  16. Raster photogrammetry: Systems and applications
  18. Ultrasonic technology: Systems and applications
  Appendix A: The reverse propjection technique in forensic photogrammetry
  Appendix B: Moiré topography: Systems and applications [Sections 15-3 and 15-4 of Chapter 15]

Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle: "Maa-57 Fotogrammetria: Opintojaksot"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"