Maa-57.260 Fotogrammetrian erikoissovellutukset

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Henrik Haggrén, 19.1.2001)

Luento 10: Kuvahavainnot

AIHEITA

Digitoinnin kuvakoordinaatisto

Point observations using retro-reflective targets

Retro-reflective targets after subtraction: "targets without illumination - targets with illumination"

Aluepohjainen pisteenhaku


 

Piirrepohjainen pisteenhaku


 

 


 


 


 


 
 

Maa-57.260 Fotogrammetrian erikoissovellutukset
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13