Maa-57.260 Fotogrammetrian erikoissovellutukset

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Henrik Haggrén, 19.1.2001)

Chapter 6: Network geometry.

AIHEITA

Tarkkuusluvut

Suhteellinen tarkkuusluku

Suhteellinen tarkkuus

Table: Examples of accuracy potentials using different image media
Case Media Accuracy of image coordinates Image size Proportional accuracy number Accuracy class
Aerial camera film 0.005 mm 230 x 230
mm x mm
40 000 HIGH
Metric camera CRC-1 film 0.001 mm 230 x 230
mm x mm
200 000 VERY HIGH
Metric camera (Rollei with Reseau) film 0.002 mm 60  x 60
mm x mm
30 000 HIGH
Metric camera UMK glass 0.005 mm 130  x 180
mm x mm
40 000 HIGH
Metric camera TMK glass 0.007 mm 70  x 80
mm x mm
10 000 GOOD / HIGH
135-size camera, uncalibrated film 0.050 mm 24  x 36
mm x mm
700 MODERATE
135-size camera, calibrated film 0.010 mm 24  x 36
mm x mm
3 500 GOOD
CCD-camera with PC video 0.05 pixels 512  x 512
pixels x pixels
10 000 GOOD
CCD-camera with VCR video 0.5 pixels 512  x 512
pixels x pixels
1 000 MODERATE
Vidicon-camera with VCR video 1 pixel 512  x 512
pixels x pixels
500 MODERATE
Digital camera Olympus Camedia C-1400L 8 bit
SSFDC card
0.05 pixels 1280 x 1024
pixels x pixels
20 000 HIGH
Digital camera Olympus E10  8 bit
SSFDC card
0.05 pixels 2240 x 1680
pixels x pixels
40 000 HIGH

Metric cameras of Zeiss, TMK6, SMK40 and SMK120.

Kodak DCS on Nikon by Imetric.

Tarkkuuden arvioiminen


 

Kuvahavainnon keskivirhe

Verkon rakennevakio q

Sisäinen tarkkuus ja ulkoinen tarkkuus

Quality Control or Process Control

Tarkkuuden testaaminen

 Maa-57.260 Fotogrammetrian erikoissovellutukset
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13