Maa-57.260 Fotogrammetrian erikoissovellutukset

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Henrik Haggrén, 27.2.2002)

Luento 9: Kuvamittausjärjestelmät

AIHEITA

Kuvamittausjärjestelmiä


 
Kuvamittausasema laivarakenteiden tarkastamiseksi, 1983. Kyse on kuvitteellisesta järjestelystä fotogrammetrian on-line laskennan ja CAD/CAM-tiedonkäsittelyn yhdistämiseksi. Kohteena on hitsattu laivarakenne, jonka muodonmuutoksia mitataan ja jonka lopullista muotoa verrataan suunniteltuun muotoon. Analogiset filmikamerat on korvattu kameroilla, jonka kuvat luetaan konehuoneesta käsin, digitalisoidaan, ja tulkitaan. Tulkinnan tulos esitetään graafisena näyttöpäätteellä. "Denne løsningen må ses på som meget langsiktig och kostnadsavhengig."  (Bjørn Østbye, 1983)

Mapvision

Real-time photogrammetry, 1980 and 1992.

Mapvision, 1986.

Functional scheme of Mapvision, calibration and point projection.

Functional scheme of Mapvision, point locating and intersection.

Mapvision camera set-up as installed at Helsinki University of Technology.


Metronor

Leica

Geodetic Services

s_mode_frame.jpg (27866 bytes)

V-STARS/S, single camera 3-D coordinate measuring system.

chip.jpg (7704 bytes)
 
m_mode_frame.jpg (29184 bytes)


probes.jpg (46644 bytes)

3mm.jpg (6461 bytes)
Scribe.jpg (6401 bytes)

Aicon

Aicon ProCam³.

3D Scanners Ltd

Reversa scanning sensor and projected laser stripe.

Car body inspection.

 Replica CNC laser scanner, measuring resolution ± 0,0005" (0,013 mm), accuracy  +/-0,0005" (0,013 mm).

ModelMaker, measuring resolution ± 0,002" (0,05 mm), accuracy  +/-0,010" (0,25 mm).

Optopos

Optotrak

Selspot

References


Maa-57.260 Fotogrammetrian erikoissovellutukset
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13