Maa-57.260 Fotogrammetrian erikoissovellutukset

Tentti, 9.3.2006

Vastauksista:
Lisää vanhoja tenttikysymyksiä.