Maa-57.290 Erikoistyö
Fotogrammetria, kuvatulkinta ja kaukokartoitus

Förstnerin operaattori

Petri Rönnholm
Espoo, syyskuu 1997

SISÄLLYSLUETTELO

1 TIIVISTELMÄ

2 JOHDANTO

3 GRADIENTTIKUVA

4 FÖRSTNERIN OPERAATTORI

5 YHTEENVETO

LÄHDELUETTELO

LIITE 1