ILMOITUS MITTAUS- JA KARTOITUSTEKNIIKAN SEKÄ GEOINFORMATIIKAN OPINTOSUUNTIEN JATKO-OPISKELIJOILLE

 

 

Mittaus- ja kartoitustekniikan ja geoinformatiikan opintosuuntien jatko-opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille järjestetään jatkokoulutuskurssi:

 

Text Box: Alternative Sensor Orientation Approaches in Photogrammetry and
Remote Sensing
 
Course deals with developments in sensor orientation for photogrammetric technologies of high-resolution satellite images (HRSI) and digital close-range imaging. It will also include a component of experimental testing using e.g. HRSI data.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurssin aika ja paikka: 06.–10.06.2005, TKK, M-os., sali M1 + tietokoneluokka.

 

Kurssi järjestetään kahdessa osiossa: luennot sekä harjoitukset kesäkuussa ja jatko-opiskelijoiden samaan aihepiiriin kuuluvista esitelmistä koostuva seminaari syksyllä (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin).
 
Luennoitsijaksi on kutsuttu kansainvälisesti tunnettu

 

         Prof. Dr. Clive S. Fraser, University of Melbourne, Department of Geomatics, AUSTRALIA.

 

Tutkijakoulukurssille voi osallistua myös TKK:n muiden osastojen opiskelijoita sekä muiden yliopistojen opiskelijoita, joilla on mahdollisuus hyödyntää kurssiosallistuminen omissa jatko-opinnoissaan. Myös muut täydennyskoulutuksesta kiinnostuneet ovat  tervetulleita kurssille.

 

Jatkokoulutuskurssin tarkka sisältö ja ohjelma löytyvät laboratorion omilla verkkosivuilla

Ilmoittautumislomake  lähetetään  joko suoraan tai sähköpostilla MarikaAhlavuo(at)hut.fi 30.05.2005 mennessä. Seminaariesitelmien aiheista on sovittava etukäteen esim. kesäkuun kurssin aikana.

 

Jatkokoulutuskurssi on ilmainen, mutta etukäteen monistetusta luentomateriaalista peritään nimellinen maksu (arvio 10 EUR).

 

Kurssin sisällöstä vastaa professori Henrik Haggrén, puh.: 09-451 3900, ja käytännön järjestelyistä erikoistutkija Jussi Heikkinen, puh.: 09- 451 3893.