TEKNILLINEN KORKEAKOULU

MAANMITTAUSOSASTO

 

 

 

 

 

 

I L M O I T T A U T U M I S L O M A K E

 

Mittaus- ja kartoitustekniikan ja geoinformatiikan tutkijankoulutuskurssille 25.-28.11.2002

"Geomatiikka "

 

 

 

 

 

Jatko-opiskelijan nimi:____________________________________________

 

Osoite:                         ____________________________________________

 

Pääaine:                       ____________________________________________

 

Sivuaine:                       _____________________________________________

 

Yliopisto:                     _____________________________________________

 

E-mail:                         _____________________________________________

 

Fax:                              _____________________________________________

 

 

 

(Laita rasti viivalle)                                                                                                                        

Osallistuminen luennoille (1.0 ov)                                                                                   ___                 

Osallistuminen luennoille + seminaarityö (2.0 ov)                                                      ___

Osallistuminen luennoille, luennon pitäminen + julkaisu (3.0 ov.)                           ___

 

 

Ilmoittautuminen on sitova!

 

Lomakkeen palautus 8.11.2002 mennessä osoitteeseen:

Teknillinen korkeakoulu

Maanmittausosasto

Ritva Laitikas

PL 1200

02015 TKK