ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Mittaus- ja kartoitustekniikan ja geoinformatiikan
tutkijankoulutuskurssi:

Maanpinnan muodon mittaus ja kuvaus 2.-5.12.2003
Graduate School:
The measurement of the shape of the Earth surface
                      
Jatko-opiskelijan nimi:
 
Osoite:                   

Pääaine:

Sivuaine:

Yliopisto:

E-mail:

Fax:

Opintokirjan numero:
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Opintoviikkomäärät:

luennot ja tutorial 1.0 ov                              __
luennot, tutorial ja seminaarityö 2.0 ov         __
julkaisu 2.0 ov                                              __

Lomakkeen palautus 17.11.2003 mennessä osoitteeseen:

Teknillinen korkeakoulu
Maanmittausosasto
Ritva Laitikas
PL 1200
02015 TKK