MITTAUS- JA KARTOITUSTEKNIIKAN SEKÄ GEOINFORMATIIKAN TUTKIJAKOULU VUONNA 2003

Maanpinnan muodon mittaus ja kuvaus -kurssin alustava ohjelma
Graduate School: The measurement of the shape of the Earth surface

Tuesday 2nd December, Geodesy ( M1)
9.00-9.15 Opening
Prof. Martin Vermeer
, Helsinki University of Technology
9.15-10.00 Suomen valtakunnallisten koordinaattijärjestelmien ajantasaistaminen
FT Matti Ollikainen, Geodeettinen laitos
10.00-10.15 Coffee Break
10.15-11.30 Geodeettisten havaintojen globaali verkko ja sen vaikutus paikallisiin mittauksiin
Prof. Markku Poutanen, Geodeettinen laitos
11.30-12.30 Lunch
12.30-13.45 Heights and height systems
Prof. Martin Vermeer, Helsinki University of Technology
13.45-14.30 Vaaituksen mittakaavasta
TkT  Mikko Takalo, Geodeettinen laitos
14.30 -14.45
Coffee Break
14.45-15.30 Maankuoren liikkeiden tutkiminen terrestisin mittauksin
TkL  Jorma Jokela
, Geodeettinen laitos
15.30-16.15 Maanpäällinen laserkeilain - Ground based laser scanning
FT,  Vahur Joala, Leica Nilomark Oy
16.15-17
Gravity and geoid
M.Sc. Mirjam Bilker, Finnish Geodetic Institut
 

Wednesday 3rd December, Geodesy (M1)
9.00-10.00 The Figure of the Earth and her Gravity Field: an Adventure in Physics, Mathematics and Computing
Prof. Nico Sneeuw, University of Calgary,
Department of Geomatics Engineering
10.00-10.15
Coffee Brake
10.15-11.15
Lecture continues
11.15-12.00 Lunch
12.00-13.30 Lecture continues
13.30-13.45
Coffee brake
13.45-15.00
Lecture continues

Thursday 4th December, Photogrammetry and Remote Sensing (classroom E)
  9.15-10.00 Combining of laser scanner data and terrestrial images
M.Sc. (Tech.)  Petri Rönnholm, Helsinki University of Technology
10.00-10.45
Terrestrial images in close-up glacier change detection
M.Sc. (Tech.) Tuija Pitkänen, Helsinki University of Technology and M.Sc. Kari Kajuutti, University of Turku      
10.45-11.30 Accuracy of airborne laser height measurement
M.Sc. (Tech.) Eero Ahokas, Finnish Geodetic Institute
11.30-12.30 Lunch
12.30-13.15 The production process of national DEM at National Land Survey
M.Sc. (Tech.) Jurkka Tuokko, National Land Survey
13.15-13.30 Coffee break
13.30-14.15

Accuracy assesment of medium scale DEM
Juha Oksanen, Finnish Geodetic Institute

14.15-15.00 Topographic correction of Landsat ETM-images
M.Sc. (Tech.) Markus Törmä, Helsinki University of Technology
15.00-15.45 Evaluation of laser-derived DTM in forest area
FL Xiaowei Yu, Finnish Geodetic Institute 
Friday 5th December, Photogrammetry and Remote Sensing (classroom E)
9.15-12.15
1. Accuracy aspects of airborne laserscanner data
2. Automatic 3-D GIS information extraction from airborne laserscanner data
Prof. Dr. habil. Hans-Gerd Maas
Dresden University of Technology, Institute of Photogrammetry and Remote Sensing
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.00 Laser Scanning
Prof. Juha Hyyppä, Finnish Geodetic Institute
14.00-14.15 Coffee break
14.15-15.00 Comparison of DEMs
D.Sc. (Tech.) Olli Jokinen, Helsinki University of Technology
15.00-15.45 Monitoring of glacier topography, area and volume - case: OMEGA
Prof. Petri Pellikka, University of Helsinki


Thursday 4th of March 2004, (SEMINAR) (classroom M329)

14-14.30 Agricultural Remote Sensing in Finland Using Satellite Synthetic
Aperture Radar Images
Mika Karjalainen, Finnish Geodetic Institute 

14.30-15.00 Using Dense Digital Elevation Models in the Topographical Correction of Gravity Measurements
Ville Sipola, HUT
15.00-15.30 The approach to Height Transformation                                                                                      
Karin Kollo, HUT


Tuesday 16th March, 2004, Photogrammetry and Remote Sensing (TUTORIAL), M1
13-16 Basics in Airborne Laser Scanning - Georeferencing
Derivation of Digital Terrain Models Including Quality Parameters
Professor Karl Kraus, TU Wien

Wednesday 17th March, 2004, Photogrammetry and Remote Sensing (TUTORIAL), M1
9-12 Derivation of Building Models and Other Models of the Environment
Terrestrial Laser Scanning and Very Close Range Laser Scanning
Professor Karl Kraus, TU Wien