ILMOITUS MITTAUS- JA KARTOITUSTEKNIIKAN SEKÄ GEOINFORMATIIKAN OPINTOSUUNTIEN JATKO-OPISKELIJOILLE

Mittaus- ja kartoitustekniikan ja geoinformatiikan opintosuuntien jatko-opiskelijoille järjestetään tutkijankoulutuskurssi. Tutkijakoulun tämän kertaisena aiheena on Maanpinnan muodon mittaus ja kuvaus, The measurement of the shape of Earth surface.
Paikka: TKK, M-os., 02.-03.12. pidetään salissa M1 ja 04.-05.12. pidetään päärakennuksen salissa E.

Kurssi järjestetään kolmessa jaksossa: luennot, seminaari ja tutorial.
Luennot pidetään viikolla 49, 2.-5.12.2003.


Luennoitsijoiksi on kutsuttu kansainvälisiä ja kotimaisia alan huippuasiantuntijoita.

Seminaari
pidetään maaliskuussa 4.3.2004.

Päivä on varattu jatko-opiskelijoiden luennoille. Seminaarisalina M329. Seminaarin yhteydessä pidettävistä esitelmistä laaditaan artikkeli englannin kielellä. Luennoista ja artikkeleista toimitetaan julkaisu.

Tutorial pidetään 16.3. klo 13-16 ja 17.3. klo 9-12, M-os, salissa M1. (ohjelma pdf-muodossa)

Tutkijakoulukurssille voi osallistua myös TKK:n muiden osastojen opiskelijoita sekä muiden yliopistojen opiskelijoita, joilla on mahdollisuus hyödyntää kurssiosallistuminen omissa jatko-opinnoissaan.

Opintoviikkomäärät:
- luennot ja tutorial 1.0 ov,
- luennot, tutorial ja seminaarityö 2.0 ov,
- julkaisu 2.0 ov. 

Ohessa on alustava ohjelma ja ilmoittautumislomake.
Lomakkeella tiedustellaan mm. missä laajuudessa ja muodossa jatko-opiskelija aikoo kurssille osallistua.

Tutkijankoulutuskurssin sisällöstä vastaavat fotogrammetrian professori Henrik Haggrén ja geodesian professori Martin Vermeer ja käytännön järjestelyistä geodesian dosentti Jaakko Santala. Lisätietoja kurssista:

Professori Henrik Haggrén, Fotogrammetria ja kaukokartoitus
puh.: 09-451 3900, e-mail: henrik.haggren@hut.fi

Professori Martin Vermeer, Geodesia
puh.: 09-451 3910, e-mail: martin.vermeer@hut.fi

Dosentti Jaakko Santala, Geodesia
puh.: 09-451 3914, e-mail: jaakko.santala@hut.fi