ILMOITUS MITTAUS- JA KARTOITUSTEKNIIKAN SEKÄ GEOINFORMATIIKAN OPINTOSUUNTIEN JATKO-OPISKELIJOILLE

Mittaus- ja kartoitustekniikan ja geoinformatiikan opintosuuntien jatko-opiskelijoille järjestetään tutkijankoulutuskurssi. Tutkijakoulun tämän kertaisena aiheena on Geomatiikka. Paikka: TKK, M-os., luentosali M1, 2 krs.

Ensimmäinen jakso 25.-28.11.2002, vko 48
Luennoitsijoiksi on kutsuttu kansainvälisiä ja kotimaisia alan huippuasiantuntijoita.
Fotogrammetrian ulkomainen luennoija luennoi maaliskuussa 2003.

Toinen jakso, seminaaripäivä helmikuussa 2003
Kurssiin sisältyy seminaaripäivä, joka on varattu kokonaan jatko-opiskelijoiden luennoille. Seminaarin yhteydessä pidettävistä esitelmistä laaditaan artikkeli. Seminaari pidetään englanninkielellä. Luennoista ja artikkeleista tullaan toimittamaan kansainvälinen julkaisu.

Tutkijakoulukurssille voi osallistua myös TKK:n muiden osastojen opiskelijoita sekä muiden yliopistojen opiskelijoita, joilla on mahdollisuus hyödyntää kurssiosallistuminen omissa jatko-opinnoissaan.

Opintoviikkomäärät:
- luennoille osallistuminen 1.0 ov,
- luennoille osallistuminen ja seminaarityö 2.0 ov,
- luennoille osallistuminen, luennon pitäminen ja julkaisu 3.0 ov.

Ohessa on alustava ohjelma ja ilmoittautumislomake.
Lomakkeella tiedustellaan mm. missä laajuudessa ja muodossa jatko-opiskelija aikoo kurssille osallistua.

Tutkijankoulutuskurssin sisällöstä vastaavat fotogrammetrian professori Henrik Haggrén ja geodesian professori Martin Vermeer ja käytännön järjestelyistä geodesian dosentti Jaakko Santala. Lisätietoja kurssista antavat kaikki jäljempänä mainitut professorit opetusaloittain ja dosentti Jaakko Santala.

Professori Henrik Haggrén, Fotogrammetria ja kaukokartoitus
puh.: 09-451 3900, e-mail: henrik.haggren@hut.fi

Professori Martin Vermeer, Geodesia
puh.: 09-451 3910, e-mail: martin.vermeer@hut.fi

Dosentti Jaakko Santala, Geodesia
puh.: 09-451 3914, e-mail: jaakko.santala@hut.fi

10.10.2002