MITTAUS- JA KARTOITUSTEKNIIKAN SEKÄ GEOINFORMATIIKAN TUTKIJAKOULU VUONNA 2002

GEOMATIIKKA- kurssin alustava ohjelma

Ma 25.11. GEODESIA
 

  9.00-11.00 The Geomatic Research at the Budapest University of Technology and Economics
                      Prof. Joszef Adam,
                      Budapest University of Technology and Economics,
                      Department of Geodesy and Surveying

11.00-12.00 Lunch

12.00-15.00 Geodetic and Gravimetric Control Networks and Datums Used in Hungary Through the Ages
                           (Prof. Joszef Adam, continues)
 

Ti 26.11. FOTOGRAMMETRIA JA KAUKOKARTOITUS
  9.15-11.00 Estimation and Calibration in GIS-Analysis
                      Prof. Timo Tokola, University of Helsinki

11.00-12.00 Lounas

12.00-14.00 BRDF, BRDF Correction of Arial Image Data and
                  Application  and Use of Multiangular Remote
                  Sensing Data
                      Prof. Petri Pellikka, University of Helsinki

14.30-16.00 3D-Mapping of Forest Trees by Image Matching
                  of Aerial Photographs
                      MML Ilkka Korpela, University of Helsinki


Ke 27.11. GEODESIA
 

  9.15-10.00 GPS:n avulla havaittavia geofysikaalisia ilmiöitä
                      FT Matti Ollikainen, Geodeettinen Laitos

10.15-11.00 Paikannukseen perustuvat palvelut
                      DI Antti Rainio, Navinova Oy

11.00-12.00 Lounas

12.00-12.45 Sisätilanavigointi
                      FL Stefan Söderholm, Fastrax

12.45-13.30 Laadunhallinta geodeettisessa testaus- ja
                  kalibrointitoiminnassa
                      TkL Jorma Jokela, Geodeettinen Laitos

14.00-14.45 VRS RTK GPS-Net
                      DI Seppo Tötterström, Geotrim Oy

14.45-15.30 Maannousupainovoimalinjat Pohjoismaissa
                      FK Hannu Ruotsalainen, Geodeettinen Laitos


To 28.11. FOTOGRAMMETRIA JA KAUKOKARTOITUS
 

  9.15-11.00 On the Use of SAR Images in Remote Sensing
                     Prof. Jouni Pulliainen, Helsinki University of Technology

11.15-12.00 L-band SAR in Forest Biomass Mapping - Case: Ruokolahti
                      TkL Yrjö Rauste, VTT

12.00-13.00 Lounas

13.00-15.00 On the use of Integrated Sensor Systems in Airborne
                  Photogrammetry
                      Dr. Michael Cramer, University of Stuttgart

15.30-16.30 Direct Georeferencing in Aerial Image Acquisition
                  in Finland
                      TkL Eija Honkavaara, Finnish Geodetic Institute


March, 2003 (week nr 10), Photogrammetry and Remote Sensing
 
Projective Geometry, Multiview Geometry and Uncertainty (Full-day tutorial)
Prof. Wolfgang Förstner, University of Bonn, Germany

21.11.2002/mj