Teknillinen korkeakoulu (TKK)
Geodesian laboratorio ja Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratorio
Maanmittauksen ja geomatiikan koulutusohjelmat
Mittaus- ja kartoitustekniikan ja geoinformatiikan tutkijakoulu

"Paikannus ja navigointi, Espoo 12.-15.11.2001

Syksyllä 2001, tarkemmin viikolla 46. tullaan järjestämään mittaus- ja kartoitustekniikan ja geoinformatiikan opintosuuntien jatko-opiskelijoille tutkijankoulutuskurssi. Tutkijakoulun tämän kertaisena aiheena on "Paikannus ja navigointi".

Tutkijakoulu on suunniteltu neljäpäiväiseksi: 12.-15.11.2001. Luennoitsijoiksi on kutsuttu kansainvälisiä ja kotimaisia alan asiantuntijoita, lisäksi ainakin yksi päivä on varattu jatko-opiskelijoiden luennoille. Myös seminaarityö tai julkaisu voi tulla kyseeseen. Luennot pidetään englanninkielellä. Luennoista tullaan toimittamaan julkaisu.

Kansainväliset luennoitsijat ovat geodesiasta Prof. Kai Borre Ålborgin yliopistosta sekä fotogrammetriasta ja kaukokartoituksesta Prof. Christian Heipke TU Hannover ja Dr. Hellen Burman Digpro GIS produkter AB:stä.

Tutkijakoulukurssille voi osallistua myös TKK:n muiden osastojen opiskelijoita sekä muiden yliopistojen opiskelijoita, joilla on mahdollisuus hyödyntää kurssiosallistuminen omissa jatko-opinnoissaan.

Opintoviikkomäärät ovat seuraavat: pelkkä luennoille osallistuminen 1.0 ov, luennoille osallistuminen ja seminaarityö 2.0 ov, sekä luennoille osallistuminen, luennon pitäminen ja julkaisu 3.0 ov.

Oheen on liitetty alustava ohjelma ja kurssille ilmoittautumislomake (PDF-tiedostoina). Lomakkeella tiedustellaan mm. missä laajuudessa ja muodossa jatko-opiskelija aikoo kurssille osallistua.

Tutkijankoulutuskurssin sisällöstä vastaavat fotogrammetrian professori Henrik Haggren ja geodesian professori Martin Vermeer ja käytännön järjestelyistä geodesian dosentti Jaakko Santala.

Yhteystiedot

Professori Henrik Haggrén
Fotogrammetria ja kaukokartoitus 
puh.: 09-451 3900
Professori Martin Vermeer
Geodesia
puh.: 09-451 3910
Professori Kirsi Virrantaus
Kartografia ja geoinformatiikka
puh.: 09-451 3912
Dosentti Jaakko Santala
Geodesia
puh.: 09-451 3914


Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle: "Opiskelu Teknillisessä korkeakoulussa"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"