Maa-6.299 Geodesian lisensiaattiseminaari (1-4 ov) L
Maa-57.295 Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen lisensiaattiseminaari (1-4 ov) L

 "Moniulotteinen mallintaminen ja visualisointi", Espoo 2-6.11.1998

Teknillinen korkeakoulu
Päärakennuksen luentosali E
Otakaari 1
02150 Espoo
 

TKK:n maanmittausosaston geodesian ja kartografian laboratorio sekä fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratorio järjestävät syyslukukaudella 1998 tutkijankoulutuskurssin mittaus- ja kartoitustekniikan jatko-opiskelijoille. Kurssin aiheena on "Moniulotteinen mallintaminen ja visualisointi" ja sen laajuus on 3 opintoviikkoa. Kurssin suoritus kirjataan opintojakson koodille Maa-6.299 tai Maa-57.295. Opintojakson suorittamisesta antavat lisätietoa professori Henrik Haggrén ja yliassistentti Jaakko Santala.

Tutkijankoulutuskurssi pidetään oheisen ohjelman mukaan  viikolta 45. alkaen. Ensimmäinen viikko (1. jakso) koostuu luennoista - viikon viimeinen päivä on varattu jatko-opiskelijaluennoitsijoille. Toinen jakso on tutkielman tekoa. Kolmannen jakson muodostaa tutkielmien esittäminen kaksipäiväisessä seminaarissa.

Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse tai  ilmoittautumislomakkeella 9.10.1998  mennessä. Lomaketta voi kysyä Ritva Laitikkaalta (puh. 09-4513911) tai Maini Tuomiselta (puh. 09-4513901) .
 

Teuvo Parm
Geodesian professori
 
Henrik Haggrén
Fotogrammetrian professori


Mittaus- ja kartoitustekniikan tutkijakoulu

Moniulotteinen mallintaminen ja visualisointi
Dimensional Modeling and Visualization
 
1. jakso: Luennot 2-6.11.1998, 1.0 ov ( +1.0 ov )
2. jakso: Tutkielman teko ryhmässä tai henkilökohtaisesti, 1.5 ov
3. jakso: Seminaari 11.2 ja 4.3.1999, 0.5 ov
 

Luennot 2-6.11.1998

Luennoitsija (Lecturer) Aihe (Topic)
Maanantai, 2.11.1998  
Geodesy 
8.45-16.45 
Prof. B. Hofmann-Wellenhof  GPS as a Tool for GIS
Tiistai, 3.11.1998 
Photogrammetry 
8.30-16.45
8.45-10.15 
10.15-10.45 (coffee) 
10.45-11.45
Prof. Klaus Tempfli 3-D GIS 
- systems, applications, data requirements 
- data models, data structures
12.45-13.30 
13.30-13.45 (break) 
13.45-14.45 
14.45-15.00 (coffee) 
15.00-16.00
Dr. Eberhard Gülch Data Acquisition for 3-D Visualization 
- acquiring digital image and surface data 
- techniques for automatic building and road extraction 
-system design and empirical investigations on automated 3D-building acquisition for CAD and VR
Prof. Klaus Tempfli 3-D GIS 
- texture mapping and VRML
Keskiviikko, 4.11.1998 
Geodesy and photogrammetry
8.30-9.30 Prof. Martti Mäntylä, TKK  Geometrisen mallintamisen perusteet (Fundamentals of Geometric Modeling)
9.30-10.30 Prof. Hannu Salmenperä, TTKK Mallintamisen geometrinen tarkkuus (The Geometric Accuracy of Modeling)
10.45-11.45 Prof. Martin Vermeer, GL Maan painovoimakentän mallinnus (Modeling of the Earth Gravity Field)
12.45-13.45 TkT Tiina Kilpeläinen, GL  Maastotietokantojen yleistys ja monitasoesitys  (Multiple Representation and Generalization of Geo-Databases)
13.45-14.45 FT Ossi Ojanen, Puolustusvoimien tutkimuslaitos Ilmakehän refraktion mallinnus (Modeling of Atmospheric Refraction)
15.00-16.00 FT Matti Ollikainen, GL GPS korkeuden määrityksessä (GPS and the Height Determination) 
16.00-17.00 DI Jaana Järvinen, Mittatekniikan keskus Jonopisteiden koordinaattien määrittäminen takymetrimittauksella ja 
GPS-paikanmäärityksellä
Torstai, 5.11.1998 
Photogrammetry and geodesy
8.30-9.30 TkL Ilkka Niini, TKK  Algorithmic Aspects of the Projective Block Adjustment
9.45-10.45 TkL Olli Jokinen, TKK Statistical Analysis of Two 3-D Registration and Modeling Strategies
10.45-11.45 FK Kari Kajuutti, TY ja prof. Henrik Haggrén, TKK Photogrammetric Determination of Glacial Sediment Transfer
TkL Mauri Laasonen, TTKK Rakennusten mallintaminen (Modeling of Buildings)
14.00-15.00 Prof. Tapio Majahalme, TTKK Rakennusalan mallit ja mallintaminen (Modelling in Civil Engineering)
15.15-16.15 Prof. Tapani Sarjakoski, GL GIS animaatio (GIS Animation)
Perjantai, 6.11.1998  
Luentoja jatko-opiskelijoiden omista aiheista. Lectures given by the students on their own topics. 
8.30-16.00 
(Opiskelijan oma luento ja sen julkaiseminen tuottaa yhden lisäopintoviikon.)
DI Seppo Mäkinen, MKL Merenmittaus monikeilaimella (multibeam sonar) ja syvyysaineiston käsittely paikkatietorekisteriin.
DI Ulla Kallio, TKK Ympyrä, pallo ja suora
DI Mikael Holm, VTT GLORE, Global Object Reconstruction
DI Katri Koistinen, TKK Jabal Haroun
M.Sc. Miltiadis Daniil, TKK Sederholm House
M.Sc. Arzu Cöltekin, TKK TKK VRML
DI Jussi Heikkinen, TKK  Piirteet videodigitoinnissa (Feature based videogrammetry)
 


Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle: "Opiskelu Teknillisessä korkeakoulussa"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"