Lisätietoa kurssista


Mittaus- ja kartoitustekniikan sekä geoinformatiikan tutkijakoulukurssi v. 2001
Otaniemi 12.-15.11.2001

Teknillinen korkeakoulu, Maanmittausosasto, sali M1

O H J E L M A

Maanantai12.11.2001 Geodesia
Klo
9.00 Prof. Martin VermeerKurssin avaus
9.15 Prof. Kai Borre The mathematics and informatics of navigation
10.45 Coffee
11.00 Borre the lecture continues...
12.00 Lunch
13.00 Borre the lecture continues...
14.30 Coffee
14.45 Borre the lecture continues...
16.15 Martin Vermeer Ending
Tiistai13.11.2001Fotogrammetria ja kaukokartoitus
Klo
8.30 Prof. Christian Heipke, TU Hannover, Germany Direct georeferencing and integrated sensor orientation - will they beat aerial triangulation?
10.15 Coffee
10.30 Prof. Christian HeipkeThe multi-site OEEPE test in Integrated Sensor Orientation - test results and analysis
12:00 Lunch
13:00 Dr. Helen Burman, Digpro GIS produkter Ab, Sweden Calibration and orientation of airborne image and laser scanner data using GPS and INS
14.30 Coffee
15.00 Dr. Helen Burman Laser scanning - From data capture to final product
Keskiviikko4.11.2001
Klo
8.30 FT Matti Ollikainen Vertausjärjestelmät paikannuksessa ja navigoinnissa
9.30 Frederic Jacqmin, MENSI S.A., France 3D Laser scanning for large scenes: strengths and weaknesses
10.15 Coffee
10.25 Frederic Jacqmin, MENSI S.A., FranceLecture continues
11.00 DI Antti Rainio Henkilökohtainen navigointi, mobiilit palvelut
12.00 Lunch
13.00 DI Seppo Tötterström Virtual RTK-Net-work
13.45 DI Seppo Elo GPS:n rooli geologisessa kartoituksessa
14.30 Coffee
14.45 FK Hannu Ruotsalainen GPS ja geofysikaaliset mittaukset
15.30 DI Mauri Väisänen Some Experiments of Coordinate Transformations
15.50 DI Hannu Koivula Finnish Permanent GPS Network - A Tool for Postglacial Rebound Studies
16.10 DI Joel Ahola High Precision GPS Network for Deformation Studies
16.30 Ending
Torstai 15.11.2001
Klo
8.30 DI Mirjam Bilker RTK-GPS, käytännön kokemuksia
9.15 Majuri Mika Hyytiäinen Miinojen paikannus
9.35 Coffee
9.50 Tutkija Simo Tauriainen, TKK Navigointi- ja paikannus TKK:n avaruustekniikan laboratorion mittauslentotoiminnassa
10.50 DI Juhani Laaksonen and DI Seppo Mäkinen, Finnish Maritime Administration Hydrographic test survey in flight with laserbathymetry
12.15 Lunch
13.15 DI Risto Ilves, Maanmittauslaitos MML:n kartoitusprosessi, GPS-datan hyväksikäyttö ilmakolmioinnissa ja alustavia tuloksia GPS/IMU testistä
14.45 Coffee
15.00 Petri Nygren FM-Kartta Oy Ilmakuvauksen navigointi FM-Kartta Oy:ssä
15.30 Sami Laitinen, MGS Mobile GIS Sytems Oy GIS- ja videotekniikoiden yhteiskäyttö ilmakuvaukseen perustuvassa ympäristön tilan kartoitustehtävissä
16.00- Open

Yhteystiedot

Professori Henrik Haggrén
Fotogrammetria ja kaukokartoitus 
puh.: 09-451 3900
Professori Martin Vermeer
Geodesia
puh.: 09-451 3910
Professori Kirsi Virrantaus
Kartografia ja geoinformatiikka
puh.: 09-451 3912
Dosentti Jaakko Santala
Geodesia
puh.: 09-451 3914


Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle: "Opiskelu Teknillisessä korkeakoulussa"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"