Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet (2.0)

Harjoitusohjelma kevät 2004

Huom! Kaikki harjoitukset on suoritettava

  1. Stereonäkötesti
    Valitkaa teille sopiva ajankohta annetuista ajankohdista. Aikaa testin tekoon menee arviolta n. puoli tuntia - 45 minuuttia
  2. Stereokuvien tuottaminen
  3. Laskuharjoitus
  4. Ilmakuvauksen suunnittelu (itse ohjetta ei ajantasaistettu vielä keväälle 2004)
  5. Digitointiharjoitus stereotyöasemalla
  6. Kuvaparin keskinäinen orientointi ja oikaisu digitoiduilla kuvilla.