Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet
Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Henrik Haggrén, 15.2.2001)

TM-väärävärikuva Luirojoen varrelta Tanhuan kylän kohdalta (Matti Rantanen, 1988). Kuva esittää tulkitsematonta kuvaa siten, että kivennäismaapaljastumat on väritetty sinertävinä. (Kartta: © Maanmittauslaitos, Karttapaikka, http://kartta.nls.fi/index.html)


Segmentoitu TM-kuva Luirojoen varrelta Tanhuan kylän kohdalta (Matti Rantanen, 1988).  Kuva on jaettu tasalaatuisiin osa-alueihin, jotka on tulkittu tietokoneella puuston ja kasvupaikan suhteen. Laiduntamiskelpoisiksi tulkitut jäkäliköt on esitetty keltaisella. (Kartta: © Maanmittauslaitos, Karttapaikka, http://kartta.nls.fi/index.html)


Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13