Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Henrik Haggrén, 6.2.2001)
Luento 4: Kuvien geometrinen tulkinta

Mittakaava ja mittakaavaluku