Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Henrik Haggrén, 6.2.2003
Muutoksia: Katri Koistinen3.2.2004 )
Luento 6: 3-D koordinaatit

Avaruusetäisyyden mittaaminen