(Henrik Haggrén, 12.1.2005
Katri Koistinen, 27.2.2004)

Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet

Luennot 2005

AIHEITA

   
  [html]
  Luento-ohjelma
  Tulostuskappale
  K2004
  (tiedostot isoja!)
  Tulostuskappale
  K2002
  1. Fotogrammetria? Opintojakson sisältö ja tavoittet _print.htm
  2. Stereoskopia _print.htm
  3. Keskusprojektio _print.htm
  4. Kuvien geometrinen tulkinta _print.htm
  5. Stereoskooppinen mittaaminen _print.htm
  6. 3-D koordinaatit _print.htm
  7. Fotogrammetrinen mittausprosessi _print.htm
  8. Ilmakuvaus _print.htm
  9. Stereokartoituskojeet _print.htm
  10. Kuvaparin keskinäinen orientointi _print.htm
  11. Stereomallin ulkoinen orientointi _print.htm
  12. Kartoitussovellukset _print.htm
  13. Mittaussovellukset _print.htm


1. Fotogrammetria? Opintojakson sisältö ja tavoitteet
Peruskurssi. Kaukokartoitus. Fotogrammetria. Tehtävät kartoitusmittauksissa.
(Keskiviikko, 26.1.2005, klo 12-14, M1)

2. Stereoskopia
Stereoskooppinen näkeminen. Stereomallin kokonaisplastiikka. Stereokuvaus. Dokumentointi stereodiakuvin. Stereokuvien tarkasteluvälineitä. Tarkastelu ilman apuvälineitä. Stereokuvaparin piirtäminen. Satunnaispistestereogrammi. Sydänsäteet.
(Torstai, 27.1.2005, klo 10-12, M1)

3. Keskusprojektio
Keskusprojektio. Kuvaustekniikoita. Kuvauspoikkeamat eli aberraatiot. Mittakamera. Panoraamakuvat videokuvilla.  Keskusprojektion ominaisuuksia. Pakopisteet.
(Keskiviikko, 2.2.2005, klo 12-14, M1)

4. Kuvien geometrinen tulkinta
Muunnokset informaatiokanavassa. Geometrisen tulkinnan vaihtoehdot. Mittakaava ja mittakaavaluku. Kaksoissuhde. Neljän pisteen menetelmä. Kolmiulotteinen mittaaminen.
(Torstai, 3.2.2005, klo 10-12, M1)

2. HARJOITUKSEN ALOITUSTILAISUUS: STEREOKUVIEN TUOTTAMINEN
(Luennon lopussa)

5. Stereoskooppinen mittaaminen
Etäisyysmittaus stereokuvaparilla. Esimerkki: "TKK". Esimerkki: "Sokos". Etäisyysmittauksen epätarkkuus. Korkeuserojen mittaaminen parallaksieroista. Parallaksimittaus stereomikrometrillä.
 (Keskiviikko, 9.2.2005, klo 12-14, M1)

6. 3-D koordinaatit
3-D parallaksikaavat. Esimerkki: "Laatikot". Parallaksimittauksiin rajoittuvat stereokartoituslaitteet.
(Torstai, 10.2.2005, klo 10-12, M1)

7. Fotogrammetrinen mittausprosessi
Mittausprosessi. Kartoitusprosessi. Orientoinnit. Esimerkki: "Laatikot"-mallin absoluuttinen orientointi. Esimerkki: "Suorakulmainen särmiö"-mallin mittausprosessi.
(Keskiviikko, 16.2.2005, klo 12-14, M1)

8. Ilmakuvaus
Kuvauslajit. Kuvaus- ja kartoitusmittakaavat. Koordinaatisto ja signalointi. Kuvaajat. Ilmakuvakamerat. Pankromaattinen ja monikaistakuvaus.
(Torstai, 17.2.2005, klo 10-12, M1)
Luennon lopussa harjoituksen 4. ILMAKUVAUKSEN SUUNNITTELU, aloitus ja materiaalin jako


9. Stereokartoituskojeet
Analogiset stereokartoituskojeet. Analyyttiset stereokartoituskojeet. Digitaalinen fotogrammetrinen työasema.
(Keskiviikko, 23.2.2005, klo 12-14, M1)

10. Kuvaparin keskinäinen orientointi
Stereomalli. Kuvan orientointiliikkeiden projektiot. Laskennallinen keskinäinen orientointi. Esimerkki: Riippumattoman kuvaparin keskinäinen orientointi. Esimerkki: Kuvaliitosorientointi.
(Torstai 24.2.2005, klo 10-12, M1)

11. Stereomalllin ulkoinen orientointi
Tukipisteet. Ulkoinen orientointi analogiakojeilla. Mallideformaatiot.
(Keskiviikko 2.3.2005, klo 12-14, M1)

12. Kartoitussovellukset
Stereokartoitus. Ortokartoitus. Maastovirhe.
(Torstai 3.3.2005, klo 10-12, M1)

13. Mittaussovellukset.
Off-line sovellukset. On-line-sovellukset.
(Keskiviikko 9.3.2005, klo 12-14, M1)

Varalla: Mahdollinen luento tai harjoitus.
(Torstai 10.3.2005, klo 10-12, M1)


Harjoitukset

Harjoitusrunko kevät 2005

Luentokuulustelu


Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle: "Maa-57 Fotogrammetria: Opintojaksot"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"


Henrik Haggrén Katri Koistinen