Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(P. Rönnholm / H. Haggrén, 15.10.2003)

Luento 10: Kolmiointi

AIHEITA

Kolmiointi

Kolmioinnissa kuvahavainnot tehdään liitospisteinä. Liitospisteet ovat kuvien välisiä vastinpisteitä, joko signaloituja tai luonnollisia pisteitä, jotka on havaittu tarkasti. Kuvahavainnoista lasketaan sädekimput kameran sisäisen orientoinnin tiedoin ja sädekimput tasoitetaan blokkina.  Kolmioinnin aikana ratkaistaan kuvien ulkoiset orientoinnit ja liitospisteiden 3-D koordinaatit siten, että ne parhaiten vastaavat kuvahavaintoja. Kun osa liitospisteitä on kolmionnin lähtöpisteitä, joille tunnetaan koordinaatit maastossa, blokki orientoituu samaan koordinaatistoon. Tarkinta mittausta edellyttävät kohdepisteet voidaan havaita liitospisteinä. Loput kohdepisteet mitataan eteenpäin leikaten

Kuvablokki

Blokin muodostuminen yhteenliitetyistä jonoista.


 

Virheyhtälöt kuvahavainnoille.

Virheyhtälöt lähtöpisteille.

Blokin pisteet

Komparaattorit

Ylivientipisteet


Yhden kuvan liistospisteet blokissa.

Kuvien väliset liitokset blokissa.

Ilmakolmiointi fotogrammetrian kartoitussovelluksissa


Tihennyspisteet ilmakuvablokissa.

Lähtöpisteet

Stereokartoituksen tukipisteistö

Stereomallit kuvajonolla ja tihennyspisteet stereomallilla.


Kolmiointi muissa sovelluksissa


 
 

Taivutetun levyn muodon tarkistus kolmioimalla. Levyn mittauspisteiden koordinaatit 3D koordinaatit ratkaistaan blokkikolmioinnin kuluessa. (http://foto.hut.fi/research/hankkeet/3d2000/images/Image01.html; "Katri Oksanen's Image Collection" http://foto.hut.fi/research/hankkeet/3d2000/images/Kuvaindex.html)

Mittauspisteet kuvittain. (http://foto.hut.fi/research/hankkeet/3d2000/images/Image02.html; "Katri Oksanen's Image Collection" http://foto.hut.fi/research/hankkeet/3d2000/images/Kuvaindex.html)
 

Kuvamittausasema kahdeksalla kameralla. Kuvamittausaseman kalibrointi perustuu kolmiointiin, jossa kunkin kameran keskinäinen orientointi määritetään pelkästään liitospistehavaintojen perusteella. ("Katri Oksanen's Image Collection" http://foto.hut.fi/research/hankkeet/3d2000/images/Kuvaindex.html)

Liitospistehavainnot kuuden kameran blokissa. (http://foto.hut.fi/research/hankkeet/3d2000/images/Image17.html; "Katri Oksanen's Image Collection" http://foto.hut.fi/research/hankkeet/3d2000/images/Kuvaindex.html)

Jäännösvirheet kuvilla blokkitasoituksen jälkeen. (http://foto.hut.fi/research/hankkeet/3d2000/images/Image15.html; "Katri Oksanen's Image Collection" http://foto.hut.fi/research/hankkeet/3d2000/images/Kuvaindex.html)
Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13