Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(P. Rönnholm / H. Haggrén, 21.10.2003)

Luento 11: Analyyttinen stereomittaus

AIHEITA

Stereomittaus

Analyyttisen stereomittauskojeen toiminta


Orientoinnit

Analyyttiseen stereomittaukseen liittyvät orientointitehtävät
Orientointi Input Output  Huom.
Sisäinen orientointi
 1. Kuvahavainnot 
  • x_i, y_i 
 2. Kameravakio 
  • c 
 3. Kameran reunamerkit 
  • x_f, y_f 
 4. Kameran pääpiste 
  • x_o,y_o 
 5. Optiikan kuvausvirheet 
  • k_1, k_2
  • p_1, p_2
 1. Kamerakoordinaatit 
  • x_i_p, y_i_p, z_i

Keskinäinen orientointi
 1. Orientointipisteiden kuvakoordinaatit 
  • x_i_p,y_i_p,z_i
 1. Kuvakanta ja kuvakierrot 
  • by'', bz'', kappa'', phi'', omega'' 
  • kappa', phi', omega', kappa'', phi'' 
 2. Pisteiden mallikoordinaatit 
  •     X_p, Y_p, Z_p
 • Vaihtoehtoina
  • kuvaliitosorientointi 
  • riippumattomien kuvaparien orientointi 
Absoluuttinen orientointi
 1. Tukipisteiden mallikoordinaatit 
  • X_p, Y_p, Z_p 
 2. Tukipisteiden kohdekoordinaatit 
  • X_p, Y_p, Z_p
 1. Mallien orientointitiedot 
  • X_o, Y_o, Z_o 
  • KAPPA, PHI, OMEGA 
  • LAMBDA
 • origon siirto 
 • koordinaatiston kierto 
 • mittakaava 

Analyyttisen stereomittauskojeen edut analogiakojeisiin nähden

Analyyttisen stereomittauksen erityisenä etuna on pidettävä sitä, että kartoitustyössä voidaan kuvausjärjestelmän systemaattiset virheet poistaa havainnoista laskennollisesti. Analogisissa stereokojeissa tämä ei ollut mahdollista. Kuvahavainnoista korjataan kamerakohtaisesti mm. pääpiste ja optiikan piirtovirheet, kuvakohtaisesti koordinaatiston mittakaavaerot ja vinous, sekä kohdekohtaisesti maankaarevuuden, karttaprojektion ja ilmakehän refraktion aiheuttamat poikkeamat suoraviivaisesta kuvauksesta. (../../../220/luennot/3/3.html#Kuvausvirheet)

Digitaaliset stereofotogrammetrian työasemat


Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13