Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Petri Rönnholm / Henrik Haggrén, 10.9.2003)

Luento 2: Kuvamittauksen vaihtoehtoiset suoritustavat

AIHEITA

Tarkkuuden parantaminen kuvausgeometriaa muuttamalla

Etäisyysmittauksen tarkkuus paranee kuvakantaa suurentamalla (stereokuvaus). Kuvakantaa voi kuitenkin suurentaa vain kuvakulman sallimissa puitteissa.

Pistehavainnon jokaisen koordinaatin tarkkuus paranee kuvahavainnon tarkkuuden parantuessa. Kuvahavaintoa voi parantaa esimerkiksi kuvan erotuskykyä parantamalla tai lisäämällä havaittujen kuvien lukumäärää.

Kuvan erotuskykyä voi lisätä myös käyttämällä kuvaukseen pidempipolttovälistä optiikkaa.

Pidemmällä polttovälillä kuvakulma kapenee. Jos mittaustarkkuutta tällöin parannetaan kuvakantaa pidentämällä, kameraa on käännettävä (konvergenttikuvaus). Konvergenttikuvauksella saadaan virhekuviota pyöristettyä eli mittaustarkkuus tasoittuu eri koordinaattisuuntien kesken.

Stereokuvaus


Stereokuvaus.

Stereokuvapari.

Konvergenttikuvaus


Konvergenttikuvaus.

Konvergentti kuvapari.

Stereomittaus

Stereomittauksen työvaiheet.

Ilmakuvilta digitoitu vuoren pintamalli.

Profiloitu soranäyte.

Yksin pistein mittaus


Yksin pistein mittauksen työvaiheet.

Lentokoneen deformaatiomittaus symmetriapisteistä.

Hawk.

Yksikuvamittaus


Yksikuvamittauksen periaate, kamera ja juovalaser.

Yksikuvamittauksen periaate, esimerkkikuva.

Yksikuvamittauksen periaate, fysikaalinen malli vs. projektiivinen malli.

Pöytäskanneri.

3-D skanneri.

Monikuvamittaus


Monikuvamittauksen periaate, yksi kamera, monta kuvaa.

Monikuvamittauksen periaate, monta kameraa, monta kuvaa.


Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13