Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Petri Rönnholm / Henrik Haggrén, 10.9.2003)

Luento 2: Kuvamittauksen vaihtoehtoiset suoritustavat

AIHEITA

Tarkkuuden parantaminen kuvausgeometriaa muuttamalla

tarkkuuden arviointi
Kuvakannan vaikutus

Etäisyysmittauksen tarkkuus paranee kuvakantaa suurentamalla (stereokuvaus). Kuvakantaa voi kuitenkin suurentaa vain kuvakulman sallimissa puitteissa.

Kuvahavainnon tarkkuuden vaikutus

Pistehavainnon jokaisen koordinaatin tarkkuus paranee kuvahavainnon tarkkuuden parantuessa. Kuvahavaintoa voi parantaa esimerkiksi kuvan erotuskykyä parantamalla tai lisäämällä havaittujen kuvien lukumäärää.

Polttovälin vaikutus

Kuvan erotuskykyä voi lisätä myös käyttämällä kuvaukseen pidempipolttovälistä optiikkaa.


konvergentti kuva

Pidemmällä polttovälillä kuvakulma kapenee. Jos mittaustarkkuutta tällöin parannetaan kuvakantaa pidentämällä, kameraa on käännettävä (konvergenttikuvaus). Konvergenttikuvauksella saadaan virhekuviota pyöristettyä eli mittaustarkkuus tasoittuu eri koordinaattisuuntien kesken.

Stereokuvaus


stereokuvaus

Stereokuvaus.stereokuva

Stereokuvapari.

Konvergenttikuvaus


konvergenttikuvaus

Konvergenttikuvaus.
konvergenti kuvapari

Konvergentti kuvapari.

Stereomittaus

stereomittauksen työvaiheet

Stereomittauksen työvaiheet.

pintamalli

Ilmakuvilta digitoitu vuoren pintamalli.

profiili

Profiloitu soranäyte.

Yksin pistein mittaus


yksin pistein mittaus

Yksin pistein mittauksen työvaiheet.

deformaatiomittaukset

Lentokoneen deformaatiomittaus symmetriapisteistä.hawk

Hawk.

Yksikuvamittaus


kamera ja laser

Yksikuvamittauksen periaate, kamera ja juovalaser.

laserjuova

Yksikuvamittauksen periaate, esimerkkikuva.

yksikuvamittaus

Yksikuvamittauksen periaate, fysikaalinen malli vs. projektiivinen malli.

pöytäskanneri

Pöytäskanneri.

skanneri

3-D skanneri.

Monikuvamittaus


ateneum

Monikuvamittauksen periaate, yksi kamera, monta kuvaa.

monikuvamittaus

Monikuvamittauksen periaate, monta kameraa, monta kuvaa.


Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13